ปัญหาเด็กและเยาวชนทุกวันนี้กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเรื่องเพศและการใช้ความรุนแรง ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนให้เกิดปัญหา คือการที่เด็กๆ ขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่รอบข้างที่จะช่วยแนะแนวทางการใช้ชีวิตให้ ทำให้เด็กไม่สามารถคิดวิเคราะห์และไม่สามารถป้องกันตัวเองจากอันตรายรอบตัวและสังคมทุกวันนี้ได้โดยลำพัง เมื่อขาดผู้ที่จะคอยให้คำแนะนำที่ดี เด็กๆ จึงใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปกับกิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ อาจจะไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่อยากพัฒนาตนเอง แต่อาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่มีทุนทรัพย์มากพอจะไปแสวงหาความรู้ หรือไม่รู้ว่าจะไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับเรื่องอะไร หรือมีพื้นที่ใดที่เปิดกว้างสำหรับกิจกรรมที่สร้างสรรค์และช่วยพัฒนาศักยภาพบางอย่างในตนเอง

ด้วยเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว มูลนิธิทีเอ็มบี จึงสร้างศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 4 แห่งขึ้นในพื้นที่รอบกรุงเทพฯ (ประดิพัทธ์ ประชาอุทิศ ถ.จันทน์ และบางกอกน้อย) โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี” เพื่อสร้างพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง เข้ามาเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเรียนทำอาหาร ดนตรี กีฬาและศิลปะ กับพี่ๆ อาสาสมัคร TMB และอาสาสมัครประชาชนทั่วไป ที่มีทักษะและมีความตั้งใจดี อยากมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเชื่อมร้อยการทำงานอาสาสมัครกับแนวคิดการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเข้าด้วยกันอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันยังมีเด็กและเยาวชน หรือผู้ปกครองจำนวนไม่มากนักที่รู้ว่าทางมูลนิธิทีเอ็มบี มีการเปิดศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า อยู่ใกล้ๆ กับชุมชนของตนเอง และเด็กๆ สามารถเข้าไปสมัครใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ ทางเครือข่ายจิตอาสา ซึ่งกำลังทำงานร่วมกับทางมูลนิธิฯ เพื่อช่วยพัฒนาโครงการอาสาสมัครและพัฒนาระบบอาสาสมัครให้กับทางมูลนิธิฯ จึงอยากนำเสนอคลิปวีดีโอสั้นๆ ที่บอกเล่าความรู้สึกจากน้องๆ ในโครงการ หลังจากการมาร่วมกิจกรรมนี้ให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวสร้างการเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้อย่างไร และอยากเชิญชวนให้น้องๆ ผู้ปกครอง หรืออาจารย์ที่สนใจ เข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tmbbank.com/fai_fah/home และเข้าไปสมัครทำกิจกรรมกับทางมูลนิธิฯ ตามศูนย์ฯ ใกล้บ้านตัวเองได้เลยค่ะ

 

ปัญหาเด็กและเยาวชนทุกวันนี้กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเรื่องเพศและการใช้ความรุนแรง ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนให้เกิดปัญหา คือการที่เด็กๆ ขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่รอบข้างที่จะช่วยแนะแนวทางการใช้ชีวิตให้ ทำให้เด็กไม่สามารถคิดวิเคราะห์และไม่สามารถป้องกันตัวเองจากอันตรายรอบตัวและสังคมทุกวันนี้ได้โดยลำพัง เมื่อขาดผู้ที่จะคอยให้คำแนะนำที่ดี เด็กๆ จึงใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปกับกิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ อาจจะไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่อยากพัฒนาตนเอง แต่อาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่มีทุนทรัพย์มากพอจะไปแสวงหาความรู้ หรือไม่รู้ว่าจะไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับเรื่องอะไร หรือมีพื้นที่ใดที่เปิดกว้างสำหรับกิจกรรมที่สร้างสรรค์และช่วยพัฒนาศักยภาพบางอย่างในตนเองด้วยเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว มูลนิธิ TMB จึงสร้างศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 4 แห่งขึ้นในพื้นที่รอบกรุงเทพฯ (ประดิพัทธ์ ประชาอุทิศ ถ.จันทร์และบางกอกน้อย) โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์ไฟ-ฟ้า" เพื่อสร้างพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง เข้ามาเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเรียนทำอาหาร ดนตรี กีฬาและศิลปะ กับพี่ๆ อาสาสมัครจากพนักงาน TMB และอาสาสมัครประชาชนทั่วไป ที่มีทักษะและมีความตั้งใจดี อยากมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเชื่อมร้อยการทำงานอาสาสมัครกับแนวคิดการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเข้าด้วยกันอย่างยั่งยืนปัจจุบันยังมีเด็กและเยาวชน หรือผู้ปกครองจำนวนไม่มากนักที่รู้ว่าทางมูลนิธิ TMB มีการเปิดศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า อยู่ใกล้ๆ กับชุมชนของตนเอง และเด็กๆ สามารถเข้าไปสมัครใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ ทางเครือข่ายจิตอาสา ซึ่งกำลังทำงานร่วมกับทางมูลนิธิฯ เพื่อช่วยพัฒนาโครงการอาสาสมัครและพัฒนาระบบอาสาสมัครให้กับทางมูลนิธิฯ จึงอยากนำเสนอคลิปวีดีโอสั้นๆ ที่บอกเล่าความรู้สึกจากน้องๆ ในโครงการ หลังจากการมาร่วมกิจกรรมนี้ให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวสร้างการเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้อย่างไร และอยากเชิญชวนให้น้องๆ ผู้ปกครอง หรืออาจารย์ที่สนใจ เข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tmbbank.com/fai_fah/home และเข้าไปสมัครทำกิจกรรมกับทางมูลนิธิฯ ตามศูนย์ฯ ใกล้บ้านตัวเองได้เลยค่ะ 🙂

โพสต์โดย Volunteerspirit เครือข่ายจิตอาสา เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2017