ยางยืดเพิ่มแรง (ชุมชนเหมือง)

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2567

09:00 – 09:40 บรรยายที่มากิจกรรม แรงบันดาลใจ และเป้าหมายกิจกรรม

09:41 – 11:20 ร่วมกันทำสิ่งประดิษฐ์ยางยืด

11:21 – 11:35 ออกกำลังกายด้วยยางยืดพร้อมกัน อย่างมีความสุข

11:36 – 12:00 ตรวจสอบคุณภาพยางยืด ปิดกิจกรรม ช่วยกันเก็บเสื่อ และอุปกรณ์ต่างๆ

ยางยืดผู้จัดจะนำไปตรวจสอบความถูกต้อง และนำไปมอบให้ อสม. รพ.สต.เหมือง ในจังหวัดชลบุรี

 

On Sun. June, 30 2024

09:00 – 09:40 Describe the activity origins, inspiration, and activity goals.

09:41 – 11:20 Work together to make an elastic rubber invention.

11:21 – 11:35 Exercise with elastic bands together.

11:36 – 12:00 Check the quality of the elastic and Close the activity

The organizer will take the rubber bands invention to check for accuracy. and give to others pepole in rural

 

 

สถานที่จัด

โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ทางเข้าสวนรถไฟ ข้างปั้ม PTT สำนักงานใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อยู่ตรงข้ามห้าง Central ลาดพร้าว ฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต หน้าถนนทางเข้าสวนรถไฟ

 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: