ภาษาดี งานด้านติดต่อ ประสานงาน ถนัดด้านการท่่องเที่ยว และโรงแรมค่ะ