???? ประกาศ ????

Winter​ Camp 2019​
ขยายเวลาเปิดรับรุ่น 2
***กรุณาอ่านรายละเอียดของโครงการก่อนการสมัคร***
http://www.buwgang.org/news/view/13

 เปิดรับรอบ 2 วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 62
คัดเลือก รุ่น 2 วันที่ 3- 4 ธันวาคม 62
ประกาศผล รุ่น 2 วันที่ 5 ธันวาคม 62
ปฎิบัติงาน รุ่น 2 โรงเรียนบ้านพุต่อ จ.อุทัยธานี 13 – 21 ธันวาคม 2562

ลิงค์สมัคร
https://forms.gle/21DwAYvDCYMPZU5eA

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: