Winter Camp โรงเรียนวัดท่ากุ่ม จ.สุพรรณบุรี 27 มี.ค – 2 เม.ย 64
รายละเอียด http://www.buwgang.org/event/view/25
ครูผู้จุดประกายศักยภาพเด็กๆและตนเองไปพร้อมกัน
โอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวคุณไปพร้อมกับเด็กๆอย่างมีคุณภาพมาร่วมเปิดใจ เปิดจิตนาการเรียนรู้และส่งต่อสิ่งดีงามไปกับเรา
***กรุณาอ่านรายละเอียดของโครงการก่อนการสมัคร***
ลิงค์สมัคร

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: