“โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” ภายใต้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 12 เพื่อเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา มีวาระการปฏิบัติงาน 1 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560- 30 มิถุนายน 2561 มีค่ายังชีพตลอดวาระการทำงาน มาเป็นส่วนหนึ่งของงานอาสาสมัคร มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
2. อายุระหว่าง 20-30 ปี
3. รักความเป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสังคม
4. สามารถทำงานจนครบวาระ 1 ปี

คลิ๊ก—> ดาวน์โหลดใบสมัคร

ส่งใบสมัคร(พร้อมหลักฐานการสมัครงานทั่วไป)มาที่ pitchaya.onley@gmail.com  และ  ulairat2312@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-6910437-9 หรือ 089-4880463 และ 086-9943322