*ปฐมนิเทศอาสาสมัคร วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.ห้องประชุม 501 ขั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอรเรทปาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ (ติดพาราไดซ์ปาร์ค)กรุงเทพฯ

ปิดรับสมัคร