กำหนดการครูอาสานอกห้องเรียน รุ่นที่ 1 ครูอาสาส่งความสุข (Beginning)

วันที่ 29 – 31 มกราคม 2564

ณ โรงเรียนบ้านละอูบ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

07.00 น. – 08.00 น.     รับครูอาสา โดยนัดหมายที่ 7-Eleven ปั้มปตท.ใกล้ๆกับสมบัติทัวร์แม่สะเรียงครับ

08.00 น. – 08.30 น.    พาครูอาสาไปรับประทานอาหารเช้าในอำเภอแม่สะเรียง

08.30 น. – 09.00 น.    เดินทางไปอำเภอแม่ลาน้อย แวะจุดชมวิวถ่ายรูป

09.00 น. – 10.30 น.    ไปวนอุทยานถ้ำแก้วโกมล (ถ้ำผลึกแคลไซต์) เที่ยวชมความงามของถ้ำแก้วโกมล

10.30 น. – 12.00 น.    เดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน บ้านดง เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

12.00 น. – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 16.30 น.    ไปหมู่บ้านห้วยห้อม เยี่ยมชมหมู่บ้านกาแฟและผ้าทอขนแกะ พักผ่อนที่ Mae yay coffee Roasters & Homestay และวางแผนกิจกรรมการสอนและกิจกรรม Walk Rally

16.30 น. – 17.30 น.    เก็บสัมภาระเข้าบ้านพัก (Homestay)

17.30 น. – 18.00 น.    รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

18.00 น. – 19.00 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. – 21.00 น.    กิจกรรม Club Fine Day

21.00 น. เป็นต้นไป      นอนพักผ่อน ฝันดีทุกคนครับ

 

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564

07.30 น. – 08.30 น.     รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปโรงเรียนบ้านละอูบ

08.30 น. – 08.45 น.    ลงทะเบียนครูอาสาและนักเรียน

08.45 น. – 09.30 น.    กิจกรรม ยินดีที่ได้เจอกัน (ระหว่างครูอาสาและเด็กนักเรียน) แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม

09.30 น. – 12.00 น.    กิจกรรม เมื่อฉันมาเป็นครูอาสา

12.00 น. – 12.45 น.    พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

12.45 น. – 15.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมส่งความสุข (ส.ค.ส.)

15.30 น. – 16.30 น.    กิจกรรม เรียนรู้ชุมชน (นักเรียนนำครูอาสาไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในหมู่บ้าน)

16.30 น. เป็นต้นไป      แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารที่บ้านพัก

 

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

07.30 น. – 08.30 น.     รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปโรงเรียนบ้านละอูบ

08.30 น. – 08.45 น.    ลงทะเบียนครูอาสาและนักเรียน

08.45 น. – 09.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ

09.30 น. – 12.00 น.    กิจกรรม Walk Rally

12.00 น. – 12.45 น.    พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

12.45 น. – 13.45 น.    กิจกรรมความฝันของฉัน

13.45 น. – 14.00 น.    ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก จบกิจกรรมครูอาสานอกห้องเรียน

ถ้าพร้อมที่จะมาร่วมกิจกรรมแล้ว สามารถสมัครมาได้เลยครับ โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 (แต่ถ้าหากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมและได้จำนวนครบแล้ว ก็จะมีการปิดรับสมัครทันทีครับ)

รู้จักครูอาสานอกห้องเรียน

ครูอาสานอกห้องเรียนจุดเริ่มต้นเกิดจากการที่ต้องการทำความฝันในวัยเด็กคือการเป็นครูครับ โดยกิจกรรมจัดทั้งหมดเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (ส่วนใหญ่จะเป็นวันศุกร์ ถึงวันอาทิตย์ครับผม) ซึ่งรูปแบบจะเน้นการสอนเป็นหลัก แต่จะเป็นการสอนที่เชื่อมกันระหว่างความรู้จากในห้องเรียนกับความรู้นอกห้องเรียนที่เด็กๆสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ โดยจัดกิจกรรมที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหลักครับ

 

กิจกรรมครูอาสานอกห้องเรียนเหมาะกับใคร ?

กิจกรรมนี้จริงๆแล้วทุกคนสามารถเข้าร่วมได้หมดครับ โดยเฉพาะคนที่ความฝันหรืออยากลองที่จะมาเป็นครูอาสาครับ แล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบการเดินทาง ชอบท่องเที่ยวด้วย เพราะเรามีกิจกรรมไปเที่ยว 1 วันครับ แล้วก็เหมาะกับคนที่อยากมาเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตชนบทครับ เพราะเราพักรูปแบบของโฮมสเตย์ (Homestay) เพียงแค่ขอให้คุณเป็นคนที่มีใจรักหรือมีความต้องการที่อยากจะแบ่งปันให้กับผู้อื่น (แบ่งปันประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข แบ่งปันสิ่งดีๆอะไรก็ได้ครับ)

 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: