รุ่น  2  ปี 67

วันอาทิตย์   25   กุมภาพันธ์  67

 ( อาสา  ล่องแก่ง เก็บขยะ แม่น้ำนครนายก  + น้ำตกนางรอง )

อ.เมือง  จ.นครนายก

    หลัง จากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรม อาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย กิจกรรมที่ผ่านมา  เช่น  โครงการปลูกป่าสร้างฝาย ไทยประจัน ราชบุรี   โครงการปลูกป่าให้ช่าง กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์   โครงการอาสาช่วยปลูกปะการัง ตามแนวพ่อหลวง  ฯลฯ  ตลอดจนโครงการที่ช่วยเหลือสังคม  เช่น โครงการอาสาสร้างศูนย์เรียนรู้ดินและปลูกปะการัง      ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีจาก อาสาสมัครทั่วไป  มีอาสาสมัคร  เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง  จนบางกิจกรรมต้องเปิดหลายรอบ  ซึ่งก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในเรื่องงานอาสาสมัคร

                             ดังนั้นทางกลุ่มบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา จึงมีความตั้งใจจะหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นกิจกรรมที่อาสา สมัครได้สัมผัส กับแนวคิดช่วยเหลือสังคม   ในปีนี้จึงชวนอาสามาร่วมกันทำกิจกรรม   ( อาสา  ล่องแก่ง เก็บขยะ แม่น้ำนครนายก  + น้ำตกนางรอง )อ.เมือง  จ.นครนายก  เพื่อให้อาสาสมัครได้ใช้เวลา 1 วันให้เป็นประโยชน์สูงสุด  และทางทีมงานบ้านดินไทยหวังว่า

 กิจกรรมนี้จะ ช่วยส่งเสริมให้เพื่อนๆ  เกิดความรักและหันมาทำงานอาสาสมัครกันมากขึ้น

  

ตารางกิจกรรม

06.30 น. – 07.00 น.             นัดรวมพล

07.00 น. – 09.00 น.              เดินทางมากิจกรรม

09.00 น. – 10.30 น.              แนะนำพื้นที่แบ่งกลุ่มทำงานฟังบรรยายเรื่อง การจัดการขยะ

+ ทำความสะอาด เก็บขยะ น้ำตกนางรอง

10.30 น. –11.00 น.               เดินทางไปเขื่อนขุนด่านปราการชล

11.30 น. –11.40 น.               นั่งรถรางชมเขื่อนขุนด่านปราการชล

11.40 น. –  12.30 น.             รับประทานอาหารเที่ยง

12.30 น. –  15.30 น.             กิจกรรม อาสาล่องเรือเก็บขยะ  (แม่น้ำนครนายก)

                                                (ลำล่ะ 7-8  ท่าน  มีประภันภัยของสมาคมล่องแก่งนครนายก)

ระยะทางประมาณ 8 กม.   ขึ้นท่าที่บ้านแก้ว ริเวอร์ไซด์

15.30 น. – 16.30 น.            แวะซื้อของฝากตลาดโรงเกลือ 2

16.30 น. – 18.30 น.            เดินทางกลับ โดยปลอดภัย

 

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  

สวัสดิการ

  1. มีอาหารกลางวัน1 มื้อ
  2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ – จุดทำกิจกรรม (รถแอร์)
  3. วิทยากรดูแลกิจกรรม

การขึ้นรถ    วันอาทิตย์   25  กุมภาพันธ์ 67 

นัดขึ้นรถที่   อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 สถานีรถไฟฟ้า BTSพญาไท  เวลา  06.00-06.30 น

(นัดด้านข้างอาคารซีพีทาวเวอร์ 3)  เพื่อลงทะเบียน

หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  Line ด้านล่าง

 

วิธีการสมัคร  โดย ADD  Line ด้านล่าง แล้วทักมาทางไลน์ โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

1 ชือกิจกรรมที่สมัคร  +  วันที่ทำกิจกรรม    ( ทางเรามีหลายกิจกรรม)

2 ชื่อนามสกุล  เพื่อออกใบประกาศ    (หากต้องการใบประกาศเป็นภาษาอังกฤษ ให้แจ้งเพิ่ม เป็นภาษาอังกฤษด้วย)

3 เบอร์โทร เพื่อใช้ประสานงาน

4 การเดินทาง (ไปกับรถทีมงานหรือไปเอง)

สนับสนุนกิจกรรม  

เดินทางกับรถทีมงาน             ท่านละ 769 บาท

เดินทางเองสมทบ                  ท่านละ 469 บาท

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้ว    ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

พร้อมแนบสลิปการโอนมาที่   Line

 (หากยังไม่ได้ add  Line รบกวนadd  Line ด้านล่าง )

หมายเหตุ

การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 8 วัน 
ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้
หากแจ้งก่อนกิจกรรม 5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้
หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้

กรณี ป่วยสามารถส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำการเลื่อนกิจกรรมให้ได้ครับ

 (การเลื่อนกิจกรรมสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง และไม่สามารถขอเงินคืนได้หากไม่เข้าร่วม)

  

  

  

  

  

 มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ โดยแสกน 

ID Line ด้านล่างด้านล่างได้เลยครับ 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: