รักภูเขา รักต้นไม้ รักแม่น้ำ และรักธรรมชาติ, ผมชอบงานอาสาสมัคร เพราะได้ช่วยเหลือผู้อื่น การเห็นผู้อื่นมีความสุข ยิ้มได้ ก็ทำให้ผมมีความสุขด้วยครับ