กิจกรรมล่องแพปลูกป่า แม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี  23 ก.ค. 2566

@องค์พระปฐมเจดีย์-สะพานข้ามแม่น้ำแคว- สุสานทหารสัมพันธมิตร(เขาช่องไก่)-วัดถ้ำเขาปูน 

 

       กรีน อีเว้นท์ Green Event ( กิจกรรมสีเขียว ) เป็นกิจการเพื่อสังคม ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่มูลนิธิหรือ NGO ( ไม่มีเงินเดือน ไม่มีรายได้จากเงินบริจาค ) แต่เป็นกลุ่มจัดค่ายกิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรม แบ่งไปสนับสนุนชมรมจิตอาสาไม่แสวงผลกำไร ในนามเพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม www.facebook.com/EPV.or.th ( ผู้จัดเครือเดียวกัน ) และสะสมเป็นทุนทำงานเพื่อสังคมด้านต่างๆ โดยไม่ต้องอาศัยเงินบริจาค

 

กำหนดการ

 

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566

06.30 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า ( อยู่ใกล้ ททบ.5 หรือ BTS สนามเป้า ริมถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ ดูแผนที่ได้ในห้องกิจกรรม ) , รถออก 07.00 น

–  เดินทางโดยรถบัสแอร์ , กรณีใกล้วันเดินทางแล้วผู้เข้าร่วมไม่ถึง 30 คนค่าเหมารถบัสไม่พอขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถตู้

–  รถวิ่งเส้นถนนบรมราชชนนี ผู้ที่จะขอขึ้นระหว่างทางต้องนัดตรงจุดเด่นๆ เช่น สายใต้ใหม่ ศูนย์การแพทย์กาญจนา(มหิดล) บิ๊กซีนครปฐม เป็นต้น

08.30 น  ( โดยประมาณ )  ถึงองค์พระปฐมเจดีย์ แวะไหว้พระ 30 นาที

10.45 น  ( โดยประมาณ )  ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว แวะ 30 นาที

11.30 น  ขึ้นรถ เดินทางต่อไปลงแพยังท่าหน้าเมือง ( เขื่อนขุนแผน )

–  รับประทานอาหารกลางวัน ตัวอย่างเมนู เช่น ปลาทับทิมสามรส ต้มยำรวมมิตร ( หม้อไฟ ) และอื่นๆ อีก 3 อย่างพร้อมผลไม้

–  กิจกรรมกลุ่ม สันทนาการ สานสัมพันธ์หมู่คณะ

–  ฟังบรรยาย สัมมนา หัวข้อเรื่อง “ ระบบนิเวศลุ่มน้ำแคว-ลุ่มน้ำแม่กลอง และการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก ”

–  ล่องแพถึงแม่น้ำสองสี ซึ่งเป็นบริเวณที่แควใหญ่กับแควน้อยไหลมาบรรจบกัน ล่องไปทางแควน้อย

–  ล่องแพไปเยี่ยมสุสานทหารสัมพันธมิตร “ เขาช่องไก่ ”

–  ล่องแพพาไปเดินขึ้นวัดถ้ำเขาปูน

–  บำเพ็ญประโยชน์ ยิงหนังสติ๊กปลูกป่าด้วยเมล็ดพันธุ์ บริเวณหน้าผาและทางเดินขึ้นวัดถ้ำเขาปูน

–  เข้าถ้ำ ทำบุญไหว้พระ

–  ออกจากถ้ำมาแวะเยี่ยมชมโรงนอนค่ายกักกันเชลยศึกและรูปถ่ายเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

–  กลับลงแพ ล่องแพไปมาตามลำน้ำ ฟังเพลง พักผ่อนตามอัธยาศัย  ( สามารถห้อยขาจุ่มน้ำได้ แต่ไม่ควรกระโดดลงเล่นน้ำ เพราะน้ำลึกอันตราย และบนแพมีแต่สุขา ไม่มีห้องอาบน้ำ )

16.30 น หรืออาจจะ 17.00 น  กลับขึ้นฝั่ง

–  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

–  ขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 1 ทุ่มครึ่ง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

 

หมายเหตุ : ลำดับกิจกรรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน้างาน

 

 

รับสมัคร 40 คน ( กรณีมีผู้สนใจเยอะเป็นพิเศษ หรือมี นร. นศ. สมัครเป็นกลุ่ม ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จัดพิจารณาได้ว่าจะปรับเพิ่มจำนวนหรือไม่ )

ค่าสมัครคนละ 850 บาท

สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

(1) รถบัสแอร์ไป-กลับ กรณีใกล้วันเดินทางแล้วผู้เข้าร่วมไม่ถึง 30 คนค่าเหมารถบัสไม่พอขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถตู้ ( รวมประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้โดยสารทั้งรถตู้รถบัส )

(2) อาหาร ตัวอย่างเมนู เช่น ปลาทับทิมสามรส ต้มยำรวมมิตร ( หม้อไฟ ) และอื่นๆ อีก 3 อย่างพร้อมผลไม้ และเครื่องดื่ม น้ำแข็ง น้ำเปล่า และน้ำอัดลม

(3) แพเหมาลำ ( มีห้องส้วม มีเสื้อชูชีพ มีเครื่องเสียง ) และเรือลากจูง

(4) วัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม และเอกสารการเรียนรู้

(5) ค่าธรรมเนียมเข้าถ้ำเขาปูน

(6) สตาฟและวิทยากร

(7) ใบประกาศ จะได้รับเป็นไฟล์รูปภาพและ PDF หลังจบงาน ( สามารถนำไปประกอบพล็อต-รายงานของ นร. นศ. หรือเก็บไว้เป็นเรซูเม่ หรือเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกได้ )

ตัวอย่างใบประกาศ => https://drive.google.com/file/d/13aymL_ypOgUfbJtueDL3j96XqqrzHVaf/view?usp=drive_link

 

สำหรับคนที่จะเดินทางไป-กลับเอง ไม่ไปกับรถหมู่คณะ จำกัด 10 คน สมทบค่าใช้จ่ายคนละ 590 บาท

 

 

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ***

  1. ไม่จำกัดอายุ ( เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน ) โดยท่านต้องพิจารณาเอาเองจากโปรแกรมว่าสุขภาพของท่านเหมาะสมกับโปรแกรมนี้หรือไม่
  2. ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจว่าค่ายกิจกรรม งานของเราเป็นแนวค่ายกิจกรรม ไม่ใช่บริษัททัวร์ ( ไม่มีไกด์ทัวร์ มีแค่สตาฟคอยดูว่าคนขึ้นรถครบไม่ครบ )

 

 

 

*** ข้อตกลง ***

  1. การโอนค่าสมัครเป็นการผูกมัดกันตามธรรมเนียมสากล เมื่อจองสิทธิ์แล้วไม่สะดวกไปด้วยเหตุใดก็ตาม ( ยกเว้นข้อ 2 ) ไม่สามารถขอเงินคืนและไม่สามารถเก็บยอดไว้สมัครครั้งอื่นได้ ( แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมได้ )
  2. กรณีพิเศษ เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ก่อนถึงวันเดินทาง สามารถเก็บยอดค่าสมัครไว้ใช้รอบอื่นหรือกิจกรรมอื่นของเราได้ แต่ต้องมีเอกสารการแพทย์ยืนยัน ( ไม่รับรูปถ่าย ATK ) ผลล่วงหน้าไม่เกิน 10 วันก่อนวันเดินทาง
  3. เหตุที่อยู่เหนือการควบคุมที่จำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรม เช่น ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติรัฐประหาร จลาจล ก่อการร้าย ส่วนโรคระบาดเฉพาะมีประกาศข้อบังคับจากภาครัฐ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทาง หรือมีการปิดสถานที่เท่านั้น หากผู้จัดยกเลิกงาน สามารถรับเงินคืนได้เต็มจำนวน
  4. ผู้สมัครเข้าร่วมถือว่ายินยอมให้ถ่ายทำและอนุญาตให้นำภาพหรือคลิปที่มีตนเองปรากฎอยู่เผยแพร่ออกสื่อได้ทุกช่องทาง

 

 

 

<<< ขั้นตอนและวิธีการสมัคร >>>

 

  1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box ( ข้อความแชท ) เพจ กรีน อีเว้นท์ Green Event www.facebook.com/GreenEvent.or.th

    ช่องทางสำรอง ส่งข้อความได้ทางไลน์ เบอร์ 0845266834

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้

–  ระบุชื่อกิจกรรม ล่องแพปลูกป่า ( เพราะบางทีเรามีหลายงาน )

–  คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล ( ถ้าไม่อยากให้โพสประกาศชื่อจริง-นามสกุล สามารถบอกได้ )

–  ชื่อเล่น ( เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ )

–  เบอร์โทรศัพท์มือถือ ( ไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น )

 

  1. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน ( ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน )

 

  1. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม web.facebook.com/events/512668697652723 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

 

 

ติดต่อสอบถาม ว่าที่ร้อยเอก สราวุฒิ  สารคำ 084-526-6834 ( มีไลน์ )

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: