กิจกรรมศึกษาดูงานบ้านดิน เกษตรอินทรีย์ 9 ก.ย. 2566
@ ตลาดน้ำน้ำตกกวางโจว – ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง – อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

       กรีน อีเว้นท์ Green Event ( กิจกรรมสีเขียว ) เป็นกิจการเพื่อสังคม ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่มูลนิธิหรือ NGO ( ไม่มีเงินเดือน ไม่มีรายได้จากเงินบริจาค ) แต่เป็นกลุ่มจัดค่ายกิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และทริปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นสนับสนุนชุมชน ให้ชาวบ้านมีรายได้ หากคนพื้นที่อยู่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรม แบ่งไปสนับสนุนชมรมจิตอาสาไม่แสวงผลกำไร ในนามเพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม web.facebook.com/EPV.or.th ( ผู้จัดเครือเดียวกัน ) และสะสมเป็นทุนทำงานเพื่อสังคมด้านต่างๆ โดยไม่ต้องอาศัยเงินบริจาค

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566
07.00 น ขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า ( อยู่ใกล้ ททบ.5 ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ มีแผนที่ในห้องกิจกรรม ) , รถออก 07.30 น
– เดินทางโดยรถบัสแอร์ , กรณีใกล้วันเดินทางแล้วผู้เข้าร่วมไม่ถึง 30 คนค่าเหมารถบัสไม่พอขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถตู้
10.30 น ( โดยประมาณ ) เดินทางถึงน้ำตกกวางโจว ( เป็นน้ำตกที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเด็กชายพงศภพและมารดา ได้แก่ ทำฝายแม้ว ฝายทดน้ำ ขุดบ่อกักน้ำชลประทาน ทำแก้มลิง ปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่าผสมผสาน ฯลฯ จนทำให้ป่าฟื้นตัวและมีน้ำตก จนกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีตลาดน้ำสร้างรายได้ให้ชุมชนในวันหยุด )
– เข้าที่ประชุม รับฟังคำชี้แจง วิทยากรของกรีน อีเว้นท์บรรยายเกล็ดความรู้การเกษตร เช่น การเลี้ยงไข่มดแดง การเพาะเห็ด กบคอนโด เป็นต้น
– นัดหมายเวลา ปล่อยแยกย้ายบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ และเยี่ยมชมน้ำตก
– มีตลาดน้ำ และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้ชม
– หาอาหารรับประทานกันเองตามอัธยาศัยในพื้นที่ตลาดน้ำของน้ำตก
( กิจกรรมนี้ผู้จัดไม่ได้จัดมื้อเที่ยงให้เนื่องจากมีร้านขายอาหารหลากหลาย สมาชิกสามารถหาทานเองได้ เป็นการช่วยอุดหนุนและกระจายรายได้ให้คนพื้นที่ )

13.00 น ขึ้นรถ เดินทางต่อไปศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขากลิ้ง หรือเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ( เป็นส่วนหนึ่งของเรือนจำกลางเพชรบุรี ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษชั้นดี ที่ต้องโทษสถานเบา คดีไม่ร้ายแรง และใกล้จะพ้นโทษ )

13.30 น ถึงเขากลิ้ง ฟังบรรยายจากวิทยากรประจำศูนย์ฯ ( มีทั้งผู้คุมนักโทษและนักโทษชั้นดีที่ทางเรือนจำแต่งตั้งให้เป็นวิทยากร )
ศึกษาดูงานและเรียนรู้โครงการต่างๆ ได้แก่
– การสร้างบ้านดิน ให้สมาชิกลองช่วยกันลงมือทำ
– การเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะเห็ด การทำน้ำส้มควันไม้และถ่านจากไม้ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การกลั่นสมุนไพรเพื่อไล่แมลง
– การเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่พื้นเมือง หมูป่า นกกระจอกเทศ โคพื้นเมือง แกะ แพะ กระต่าย และสุกร
เยี่ยมชมห้องขัง โรงนอน ในเรือนจำชั่วคราว

15.20 น ขึ้นรถ เดินทางต่อไปอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
– ให้เวลาถ่ายรูปและเที่ยวชมวิวอ่างเก็บน้ำ และสะพานแขวนยาว 500 เมตร ต้องเดินไกลหน่อย
– สามารถบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกที่ดีด้วยการเก็บขยะที่พบเห็นไปด้วยระหว่างเดินเที่ยวชม
17.00 น ขึ้นรถ พาไปแวะซื้อของฝาก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ ประมาณสองทุ่ม ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

หมายเหตุ : ลำดับกิจกรรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน้างาน

รับสมัคร 45 คน ( กรณีมีผู้สนใจเยอะขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จัดพิจารณาได้ว่าจะปรับเพิ่มจำนวนหรือไม่ )

ค่าสมัครคนละ 590 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถบัสแอร์ไป-กลับ , กรณีใกล้วันเดินทางแล้วผู้เข้าร่วมไม่ถึง 30 คนค่าเหมารถบัสไม่พอขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถตู้
(2) รวมประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้โดยสารทั้งรถบัส รถตู้ รถสองแถว และเรือ
(3) ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่
(4) วัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม และเอกสารการเรียนรู้
(5) สตาฟและวิทยากร
(6) ใบประกาศ จะได้รับเป็นไฟล์รูปภาพและ PDF หลังจบงาน สามารถนำไปประกอบพล็อต-รายงานของ นร. นศ. หรือเก็บไว้เป็นเรซูเม่ หรือเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกได้

สำหรับคนที่จะเดินทางไป-กลับเอง ไม่ไปกับรถหมู่คณะ จำกัดจำนวน 10 คน สมทบค่าสมัครคนละ 290 บาท
นัดพบที่ตลาดน้ำน้ำตกกวางโจว เวลา 10.30 น โดยท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรถและบุคคลเข้าสถานที่น้ำตกกวางโจวด้วยตนเอง

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ***
1. ไม่จำกัดอายุ ( เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน ) โดยท่านต้องพิจารณาเอาเองจากโปรแกรมว่าสุขภาพของท่านเหมาะสมกับโปรแกรมนี้หรือไม่
2. ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจในคำว่าค่ายกิจกรรม หรือกิจกรรมเพื่อสังคม งานของเราเป็นแนวเข้าค่าย ไม่ใช่ลักษณะของบริษัททัวร์ท่องเที่ยว ( ไม่มีไกด์ทัวร์ มีแค่สตาฟคอยดูว่าคนขึ้นรถครบไม่ครบ )

*** ข้อตกลง ***
1. การโอนค่าสมัครเป็นการผูกมัดกันตามธรรมเนียมสากล เมื่อจองสิทธิ์แล้วไม่สามารถไปได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ( ยกเว้นข้อ 2 ) ไม่สามารถขอเงินคืนและไม่สามารถเก็บยอดไว้สมัครครั้งอื่นได้ ( แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมได้ )
2. กรณีพิเศษ เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ก่อนถึงวันเดินทาง สามารถเก็บยอดค่าสมัครไว้ใช้รอบอื่นหรือกิจกรรมอื่นของเราได้ แต่ต้องมีเอกสารการแพทย์ยืนยัน ( ไม่รับรูปถ่าย ATK ) ผลล่วงหน้าไม่เกิน 10 วันก่อนวันเดินทาง
3. เหตุที่อยู่เหนือการควบคุมที่จำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรม เช่น ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติรัฐประหาร จลาจล ก่อการร้าย ส่วนโรคระบาดเฉพาะมีประกาศข้อบังคับจากภาครัฐ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทาง หรือมีการปิดสถานที่เท่านั้น หากผู้จัดยกเลิกงาน สามารถรับเงินคืนได้เต็มจำนวน
4. ผู้สมัครเข้าร่วมถือว่ายินยอมให้ถ่ายทำและอนุญาตให้นำภาพหรือคลิปที่มีตนเองปรากฎอยู่เผยแพร่ออกสื่อได้ทุกช่องทาง

<<< ขั้นตอนและวิธีการสมัคร >>>

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box ( ข้อความแชท ) เพจ กรีน อีเว้นท์ Green Event web.facebook.com/GreenEvent.or.th
ช่องทางสำรอง ส่งข้อความได้ทางไลน์ เบอร์ 0845266834
ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
– ระบุชื่อกิจกรรมหรือชื่อย่อ ( ดูงานบ้านดิน-เกษตรอินทรีย์ ) เพราะบางทีเรามีหลายงาน
– คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล ( หากไม่ประสงค์ให้โพสประกาศชื่อจริง-นามสกุล สามารถบอกได้ )
– ชื่อเล่น ( เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ )
– เบอร์โทรศัพท์มือถือ ( ไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น )

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน ( ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน )

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม web.facebook.com/events/1009366773834026 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

ติดต่อสอบถาม ว่าที่ร้อยเอก สราวุฒิ สารคำ 084-526-6834 ( มีไลน์ )

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: