อยากช่วยส่งเสริมการออกกำลังกาย ของคนในชุมชน และอยากได้รับความช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์ และสถานที่ออกกำลังกาย