ข้อมูลงานอาสาสมัคร

จำนวนงานอาสาสมัครทั้งหมด 45 งาน
โดยมีลักษณะงานแบ่งออกเป็นร้อยละ ดังนี้
[chart id="5"]

 

พื้นที่จัดงานอาสาสมัคร
[chart id="6"]

 


ข้อมูลสมาชิกอาสาสมัคร

จำนวนสมาชิกอาสาสมัครทั้งหมด 93 ราย
แบ่งสถิติออกเป็นร้อยละ ดังนี้

เพศ
[chart id="7"]

 

อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ตามภูมิภาคดังนี้
[chart id="8"]

 

ประเด็นงานที่อาสาสมัครให้ความสนใจ
[chart id="9"]

 


ข้อมูลสมาชิกองค์กร

จำนวนสมาชิกองค์กร หน่วยงาน กลุ่มอาสาสมัครทั้งหมด 6 องค์กร
แบ่งสถิติออกเป็นร้อยละ ดังนี้

ประเภทองค์กร
[chart id="10"]

พื้นที่ปฏิบัติงาน
[chart id="11"]

ประเด็นที่ทำ
[chart id="12"]