กิจกรรม : สอนน้องด้อยโอกาสเพ้นท์ผ้า ณ เขาค้อ
จัดโดย : มนตร์อาสา
สถานที่ : บ้านพระศิริ จ.เพชรบูรณ์

ภารกิจ
– เพ้นท์ผ้าร่วมกับน้องๆ
– สร้างความสัมพันธ์กับน้อง

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันที่ 21-22 มีนาคม 2563

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 1,750 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา)
ค่าใช้จ่ายคนละ 990 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าเข้าร่วมกิจกรรม
1. รถตู้ปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – เพชรบูรณ์
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะผู้เข้าร่วมที่เดินทางไปกับเรา)
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา
4. ค่าที่พัก 1 คืน

การเตรียมตัวสาหรับมาร่วมกิจกรรม
1. หัวใจที่พร้อมเติมเต็มความสุข ?
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ร่างกายที่พร้อมลุยกับงานกิจกรรม แต่หากร่างกายไม่พร้อมเรามีทีมงานและเพื่อนๆจิตอาสาคอยช่วยเหลือ
4. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการกิจกรรม สอนน้องด้อยโอกาสเพ้นท์ผ้า ณ เขาค้อ
เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
5.00-5.30 น. ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท สนามเป้า)
5.30-11.30 น. เดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์
11.30-12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (อาสาดูแลตัวเอง)
12.30-13.00 น. เดินทางสู่บ้านพระศิริ
13.00-16.00 น. อาสาทำกิจกรรมเพ้นท์ผ้าร่วมกับน้องๆ
16.00-17.00 น. เดินทางเข้าที่พัก ณ เขาค้อ (นอนเต้นท์)
17.00-19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย / รับประทานอาหารเย็น (อาสาดูแลตัวเอง)
19.00-21.00 น. สรุปภารกิจ แลกเปลี่ยนมุมมองจิตอาสา
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

อาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563
8.00-9.00 น. รับประทานอาหารเช้า (อาสาดูแลตัวเอง)
9.00-11.00 น. เดินทางไปชมทุ่งกังหันลม
11.00-13.00 น. เดินทางไปสักการะพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
13.00-14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาสาดูแลตัวเอง)
14.00-21.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: