สวัสดีเพื่อนๆ เยาวชนทุกคน!
เรายินดีที่จะเชิญชวนคุณทุกคนร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการและ Workshop ในหัวข้อ “Transforming Our World – Youth and SDGs for 2030 (ครั้งที่ 2)” ที่จัดขึ้นโดยสถาบันสามัคคี ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Youth Plus Thailand ครั้งนี้เรามาพร้อมกับเนื้อหาและกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความรู้เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของ SDGs สู่ปี 2030 ??
วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566
เวลา: 08:30 – 12:00 นาฬิกา
สถานที่: Social Innovation Hub, Chulalongkorn University
? **ลงทะเบียนเข้าร่วม:** [คลิกที่นี่](https://forms.gle/irRCLTCwT5Yk5D1r6) (กรุณากรอกแบบฟอร์มทันที เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมจำกัด)
? **หมายเหตุ:**
– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมเพื่อนำไปใช้ในการสร้าง Portfolio เพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
มาร่วมกันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกันเถอะ! ??

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: