การให้ยิ่งใหญ่เสมอสำหรับผู้รับ, อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนช่วยสังคม อาจจะเป็นส่วนเล็กๆก็ตามแต่การให้ยิ่งใหญ่เสมอ ให้ด้วยใจและเต็มใจ