?รับอาสาสมัคร? จัดแยกของช่วยน้ำท่วม
อาทิตย์ที่ 7 พ.ย. 64 เวลา 10:00-15:00 น.
?ณ จุดเก็บของ ถ.พระราม 3 ซ.61

จากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ สร้างความลำบากให้พ่อแม่พี่น้องในจังหวัดรอบนอก กทม.และต่างจังหวัด บางพื้นที่น้ำท่วมขังนาน ไม่สามารถสัญจรไปไหนได้

เราจึงขอเป็นพลังส่วนหนึ่งในการจัดหาและส่งมอบของบรรเทาทุกข์ให้ผู้ได้รับผลกระทบ จึงรับอาสาช่วยจัดแยกประเภทและจัดส่งต่อไป

สมัครผ่านQRไลน์
หรือ อีเมล์ volunteerservice@gmail.com
แจ้ง ชื่อ สกุล เบอร์โทร. และให้ระบุกิจแยกของช่วยน้ำท่วม
โทร. 0959977724
#พลเมืองอาสา พลังพลเมืองร่วมสร้างสังคม ?

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: