อาสาด้วยกัน ครั้งที่ 10
ทาสีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
เสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
เวลา 8:00 – 17:00น.
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ซอยเทพลีลา 7
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 086-069-5652
หรือ info @klongdinsor.com