รุ่น 1 ปี 65

วันเสาร์ที่  22  ตุลาคม พ.ศ. 2565

อาสาทำดี แต้มสีเติมฝัน (ซ่อมแซมBBL พื้นอาคารเรียน)  

โรงเรียนตลาดเจริญสุข    ตำบลบัวปากท่า  อำเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม

                จากในช่วงที่ผ่านมา ทางอาสาบ้านดินไทย ได้รับ การติดต่อจาก คุณครูโรงเรียนตลาดเจริญสุข อ.บางเลน  จ.นครปฐม บอกเล่าเรื่องราว เกียวกับโรงเรียน   ว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กน้อย ไม่เกิน 100 คน ทำให้ งบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน พัฒนาสิ่งก่อสร้างในโรงเรียนไม่สามารถทำได้

งบประมาณที่ได้มาส่วนใหญ่ใช้ไปกับ ค่าอาหารและ อุปกรณ์ในการเรียนเท่านั้น  ดังนั้น จึงขอความเมตตา จาก กลุ่มอาสาบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา ช่วย พัฒนา โรงเรียนในส่วนที่  ชำรุด เช่นทาสี ปรับปรุงเครื่องเล่น ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ เหมือนเดิม

จากข้อความที่ได้รับ  ทางอาสาบ้านดินไทย ไม่ได้นิ่งนอนใจ  ได้เดินทางไปสำรวจและพูดคุยกับทางคุณครูที่โรงเรียนพบว่า โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และงบประมาณ มีน้อยจริง  ดังนั้นทางอาสาบ้าดินไทย  จึงได้เปิดรับอาสาสมัคร ชวนอาสาไปช่วยกันปรับปรุงอาคารเรียน ทาสี BBL และ ทาสีสนามเด็กเล่น ให้น้องๆๆ   โดยงานนี้ งานที่ไปช่วยกันทำจะมี ปรับปรุงทาสี สนามเด็กเล่น  วาดรูป BBL  กันครับ           

   

วันเสาร์ที่ 22  กันยายน  2565

 • 06.30 – 07.00 น.     นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ
 • 07.00- 09.00น.         เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียน
 • 09.00- 09.30น.         โรงเรียน กล่าวต้อนรับ  + แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
 • 10.30 – 12.00 น.       ร่วมกันฟื้นฟู ทาสี BBL +  สนามเด็กเล่น
 • 12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 15.00 น.      ร่วมกันฟื้นฟู ต่อ
 • 15.00 – 16.00 น.       เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา
 • 16.00 – 19.00 น.      เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สิ่งที่คาดว่าจะได้

 • 1. ได้ทำบุญ ฟื้นฟูโรงเรียน ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ
 • 2. ได้เรียนรู้และ ทาสีอาคารเรียน
 • 3 ได้รู้จักเพื่อนอาสาสมัคร
 • 4. ได้พักผ่อน

    
สวัสดิการ

 • อาหาร  1 มื้อ
 • รถรับส่ง  กทม  จุดทำกิจกรรม
 • อุปกรณ์สำหรับ ทำกิจกรรมทั้งหมด
 • สำหรับท่านที่จะเดินทางเอง(กรุณาแจ้ง)
 • มีใบประกาศให้ทุกท่านที่เข้าร่วม

สมัครกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ (ใบสมัคร)

ค่าลงทะเบียน

เดินทางเอง                                             ท่านล่ะ 465 บาท

เดินทางกับรถทีมงาน (+300)                ท่านละ 765 บาท

นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ เวลา  06.30-07.00 น. วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม  2565

มาตราการ ป้องกันโควิด

 • ผู้เข้าร่วมต้องได้รับการตรวจวัด อุณหภูมิก่อนร่วมกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมต้อง ใส่แมส หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ขณะร่วมกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วม ต้องเว้นระยะห่าง ระหว่างกันขณะทำกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมต้อง แสดงผลการตรวจ ATK จากมือถือ ตอนลงทะเบียนหน้างาน

(ไม่ต้องนำตัวจริงมาโดยในการถ่ายรูปผลตรวจ ที่มีชื่อนามสกุล +วันเวลาการตรวจ ลงไปในผลตรวจด้วย ระยะเวลาต้องไม่เกิน 24 ชม ก่อนเริ่มกิจกรรม )

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔ ออมทรัพย์ เมื่อโอนแล้วกรุณา

ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และ วันเวลาการโอนเงิน

มาที่  yobaandin@hotmail.com

 ( สำหรับท่านที่เดินทางเองเมื่อแจ้งโอนเรียบร้อยแล้วทางทีมงานจะส่งแผนที่ให้อีกครั้ง)

หมายเหตุ

การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้ครบจำนวน
หากแจ้งก่อนกิจกรรม 2 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้
หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้

(การเลื่อนกิจกรรมสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง  มีระยะเวาลา 1ปี ตั้งแต่วันกิจกรรม)

     

     

     

     

     

มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ ครับ โดยการ

 แสกน ID Line =  Asabaandinthai

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: