ที่มาของกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาสาที่สนใจได้รับความรู้ในการประดิษฐ์สมุด จากกระดาษที่เหลือใช้ แล้ว ด้วยวัสดุที่หาง่าย

เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย ได้ฝึกศิลปะ ใช้จินตนาการในการแต่งแต้มลวดลายที่สวยงาม บนปกสมุด

จากการสำรวจ สมุด หรือ อุปกรณ์เครื่องเขียน ถือเป็นสิ่งของบริจาค ที่รร.ที่อยู่ห่างไกล ค่อนข้างเป็นที่ต้องการ

จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

รายละเอียดกิจกรรม

08.30 ลงทะเบียน

08.40  รับฟังคำแนะนำในการประกอบภารกิจอาสา ทำสมุดเพื่อน้อง

09.00  เริ่มลงมือปฏิบัติภารกิจอาสา

12.00 กิจกรรมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนมุมมองอาสา หลังจบภารกิจ

12.30 เสร็จสิ้นกิจกรรม

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: