อาสาปลูกป่าชายเลน บางปู และทำ seed ball  เสาร์ 29กค 2566

ตารางงานกิจกรรม

7.30 น เจอกันที่จุดนัดพบ เช็คชื่อรายงานตัว

08.00 ออกเดินทาง

09.00 น กล่าวต้อนรับ รับฟังการบรรยาย ฟังคำชี้แจง และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

– เริ่มลงมือทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน

– แยกย้ายเดินเยี่ยมชมและเก็บขยะตามบริเวณพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสถานตากอากาศบางปู (จุดชมวิวและดูนกนางนวลและให้อาหารนกนางนวลที่สะพานสุขใจ

11.30 น สรุปกิจกรรม แยกย้ายรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. เดินทางกลับถึงจุดหมาย

สมทบค่าใช้จ่ายกิจกรรมท่านละ 390 รวมค่าต้นไม้,อาหาร แล้ว (กรณีเดินทางไปกับรถ)

 

 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: