อาสาล่องแก่งเก็บขยะนครนายก สักการะพระพิฆเนศ กพ.63พบมิตร จิตอาสา จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บคคลทั่วไปสามารถสมัครได้ นอกจากเป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ผู้เข้าร่วมยังได้ความสนุกสนานจากการท่องเทียวในเชิงอนุรักษ์อีกด้วยบริเวณที่เราจะไปล่องแก่งเก็บขยะนี้ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก จึงมีเศษขยะ ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ขวดแก้วต่างๆ  จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีใจอาสา ร่วมใจเข้าร่วมงานอาสาในครั้งนี้

-รับสมัครจำนวน 50 คน-

<กำหนดการ วันอาทิตย์ 2 กุมภาพันธ์ 2563

07.00 น. ลงทะเบียนและขึ้นรถ(รถบัส) ที่ปั๊ม ปตท.(วิภาวดี ข้าง รพ.ทหารผ่านศึก) ลง BTS สนามเป้า หรืออนุสาวรีย์ นั่งรถต่อมาอีกเล็กน้อย

-09.30 น. เดินทางถึงอุทยานพระพิฆเนศ แวะสักการะพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุด และพระพิฒเณศ 108 ปาง

ปัจจุบันที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมของ จังหวัดนครนายก

-10.40 น. เดินทางต่อไปที่สะพานทุ่งนามุ้ย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตร ปลอดสารพิษ

-11.30 น.แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ไม่รวมในรายการ) ออกเดินทางไปชมความสวยงามของเขื่อนขุนด่านปราการชล สถานที่ที่เราจะล่องแก่งกัน

-12.00 น. ล่องแก่งเก็บขยะแม่น้ำสายนครนายก (ระยะทาง 8 กิโลเมตร)

-14.30 น. เปลี่ยนเสื้อผ้า-เก็บสัมภาระ

-16.30 น. ถึงจุดหมาย

<สิ่งของที่อาสาต้องเตรียมมาเอง>

1.เสื้อเปลี่ยน1ชุด

2.รองเท้าผ้าใบ (ควรเป็นรองเท้าที่หุ้มเท้าด้านหน้า)

3.อุปกรณ์กันน้ำสำหรับใส่โทรศัพท์หรือสิ่งของต่างๆ

4.ยา กรณีมีโรคประจำตัว

คำอธิบายสถานที่จัดงาน

บริเวณหน้า 7-11ปั๊ม ปตท.วิภาวดีรังสิต ข้างๆ รพ.ทหารผ่านศึก (ฝั่งตรงข้ามเป็น ม.หอการค้าไทย)

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม 670 บาท
รวมค่ารถตู้ปรับอากาศ,ประกันเดินทาง,น้ำดื่ม,อาหารเช้า

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: