?”มาสร้างความสุข ในเดือนแห่งความสุขไปด้วยกัน”?
?อยากสร้างความสุขให้ตัวเอง และสร้างความสุขให้ผู้อื่นพร้อมกันใช่ไหม
มาพบกันได้ที่งาน ?
?”Happiness Volunteer Fair”?
?วัน เสาร์ – อาทิตย์ ที่ 2-3 มีนาคม 2567
?เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
?The Farm Concept ซ.สุขุมวิท 107 ถนนแบริ่ง (ติดซ.แบริ่ง 11/1)
?ภายในงานมีกิจกรรมอาสามากมาย เช่น?
? อาสานำสุข แยกยาและเวชภัณฑ์ วันละ2 รอบ (เช้า-บ่าย) รอบละ 20 คน ทั้งวันที่ 2 และ 3 มีนาคม 2567
?อาสานำสุข หมอนหนุนอุ่นรักเพื่อเด็กปฐมวัย วันละ2 รอบ (เช้า-บ่าย) รอบละ 20 คน ทั้งวันที่ 2 และ 3 มีนาคม 2567
? อาสานำสุข workshop ผลิต ยาดม น้ำปรุง เพื่อมอบให้กิจกรรมเยี่ยมตายาย วันละ2 รอบ (เช้า-บ่าย) รอบละ 20 คน ทั้งวันที่ 2 และ 3 มีนาคม 2567
? อาสานำสุข เพาะต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์เพื่อชุมชนคนไร้บ้าน วันละ2 รอบ (เช้า-บ่าย) รอบละ 20 คน ทั้งวันที่ 2 และ 3 มีนาคม 2567
?อาสานำสุข ปรับภูมิทัศน์สวนเพื่อสาธารณะประโยชน์ วันละ1 รอบ (เช้า) รอบละ 10 คน ทั้งวันที่ 2 และ 3 มีนาคม 2567
?อาสานำสุข น้ำใจช่วยอำนวยความสะดวกในงาน วันละ 5 คน (ช่วยทั้งวัน08.30-16.30น.) รับทั้งวันที่ 2 และ 3 มีนาคม 2567
?‍♀️การสมัคร
สมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล….. ชื่อกิจกรรม….. ส่งไปยังช่องทางใดก็ได้ที่
inbox มาที่เพจ : พลเมืองอาสา-Citizen Volunteer https://www.facebook.com/profile.php?id=100066801588620
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ Google form และให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว Summit ส่งกลับ ถือว่าเป็นการสมัครอย่างเสร็จสมบูรณ์
?การสมทบ
ผู้เข้าร่วมสมทบกิจกรรม สมทบตามแต่ละกิจกรรมที่แจ้งให้สมทบใน Google form (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้)
?ประสานกิจกรรม / Contact
“พลเมืองอาสา” มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) Thai Volunteer Service (TVS)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
E-mail volunteerservice@gmail.com
Facebook : พลเมืองอาสา-citizenvolunteer
โทร./ Phone 095-9977724 (วัน/เวลางาน office hour 09:00-17:30 น.)

กิจกรรมอาสาภายในงาน

อาสาหมอนหนุนอุ่นรักเพื่อเด็กปฐมวัย

อาสาหมอนหนุนอุ่นรัก – - ประเทศไทยมีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศในแทบทุกตำบล ทุกเทศบาล รวมทั้งในเขตเมืองใหญ่ โดยมีทั้งศูนย์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้การดูแลของชุมชนเอง หรืออยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนนอกจากกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กแล้ว เด็กก่อนวัยเรียนจะต้องมีเวลาหลับนอนพักผ่อนระหว่างวันตามวัย ชุดเครื่องนอนเด็กจึงเป็นอุปกรณ์จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมอนเด็ก และนวมรองนอน แต่หลายศูนย์ยังขาดแคลนเครื่องนอน มีไม่เพียงพอ หรือที่เคยมีก็ชำรุดเกินไปที่จะใช้ได้แล้วแต่ไม่มีกำลังพอจะจัดหาใหม่ กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อผลิตเครื่องนอนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจึงจัดให้มีขึ้น 2 กิจกรรม คือ อาสาสมัครผลิต “หมอนหนุนอุ่นรัก” และ อาสาสมัครผลิต“นวม(ปู)นอน ซ่อนรัก” เพื่อเติมเต็มความรักความอบอุ่นให้เด็กก่อนวัยเรียน ภายใต้โครงการพลเมืองอาสา พลังพลเมืองร่วมสร้างสังคม เราเชื่อว่าเมื่อกำลังเล็กๆรวมกัน จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สวยงาม มาร่วมสร้างวัฒนธรรมสังคมการเอื้อเฟื้อและแบ่งปันร่วมกัน การทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องกว่าหลายปีมานี้ ได้รับเสียงตอบรับจากเด็กและคุณครูผู้สอนประจำศูนย์เด็กเป็นอย่างดี

อาสานำสุข แยกยาและเวชภัณฑ์

โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล จุดบริการสุขภาพชุมชนในต่างจังหวัด ชุมชนรายได้น้อย ชุมชนด้อยโอกาสในกทม. รวมถึงกลุ่มเปราะบางอื่น เช่น คนไร้บ้าน แรงงานนอกระบบ ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้ หรือกลุ่มที่มียาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอสำหรับดูแลสุขภาพโครงการ “พลเมืองอาสา” มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ได้รับยาบริจาคที่ยังไม่หมดอายุ และยังไม่ได้ใช้ มาเพื่อคัดแยกสำหรับใช้ต่อจึงเชิญชวนอาสาสมัครมาช่วยแยกยา พร้อมบริการจัดส่งให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน มาราว 12 ปี ตั้งแต่ปี 2554 และได้รับบริจาคมากขึ้นหลายเท่าช่วงวิกฤตโควิด19 นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังตามบ้านอีกจำนวนมากที่ต้องการยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ยาที่รับมาคัดแยกตามประเภทต่างๆนั้น ยาสามัญจะจัดส่งตามชุมชนเป็นหลัก ส่วนยาเฉพาะทางจัดส่งโรงพยายาลเป็นหลัก โดยแต่ละปีสามารถลดค่าใช้จ่ายได้หลายล้านบาท

อาสานำสุข workshop ผลิต ยาดม น้ำปรุง เพื่อมอบให้กิจกรรมเยี่ยมตายาย

นักจิตวิทยากล่าวเอาไว้ว่า “กลิ่นส่งผลต่อความทรงจำของเรามากที่สุด”กลิ่น มักเชื่อมกับความทรงจำระยะยาวของเรา ทำให้เราย้อนคิดถึงความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรู้สึกต่างๆในช่วงเวลานั้น ทำให้ช่วงเวลานั้นมันย้อนกลับมา  ฉะนั้นใน workshop นี้จะพาอาสาสมัครทุกคนย้อนกลับไปตามหา กลิ่น ที่เป็นกลิ่นของตัวเอง กลิ่นของความสุขที่ทำให้เรายังคงยิ้มได้ทุกครั้งเมื่อย้อนคิดถึง พร้อมร่วมแบ่งปัน กลิ่นนั้น เพื่อส่งต่อความสุขของเรา สู่ตายายในชุมชน ให้ได้รับความสุขเช่นกัน

อาสานำสุข- เพาะต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์เพื่อชุมชนคนไร้บ้าน

ความมั่นคงทางอาหารเป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของอาหาร กิจกรรมจึงต้องการที่จะเชิญชวนอาสาสมัครมาเพาะต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ที่สามารถทานได้ เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนคนไร้บ้าน และส่งเสริมความยั่งยืนในเรื่องของพื้นที่อาหารให้กับชุมชน ร่วมถึงเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพัฒนาในเรื่องของการเพาะปลูกต้นไม้ไว้สำหรับทานเองในชุมชน

อาสานำสุข ปรับภูมิทัศน์สวนเพื่อสาธารณะประโยชน์  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆ ณ พื้นที่ฟาร์มแห่งใหม่ The Farm Concept   สุขุมวิท 107 ติดซอยแบริ่ง 11เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เปลี่ยนจากพื้นที่ทื้งร้าง ช่วยกันปรับสถานที่ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ พร้อมต้อนรับทุกคนเพื่อมาเรียนรู้ในพื้นที่ฟาร์มแห่งนี้

อาสานำสุข น้ำใจช่วยอำนวยความสะดวกในงาน

ช่วยอำนวยความสะดวกในงาน ปิดเทอมสร้างสุขแฟร์ x อาสานำสุขแฟร์ คอยดูแลความเรียบร้อยและงานจัดการภายในงาน

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: