มูลนิธิจังเกิ้ล เอด เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือชุมชนทางด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อการบริโภคเช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

เรากำลังมองหา อาสาสมัครล่ามแปลภาษาอังกฤษ ระหว่างคนในชุมชน และทีมหน่วยทางการแพทย์ และทีมหน่วยสำรวจชุมชน โดยใช้ภาษาที่ง่ายขั้นพื้นฐาน สามารเลือกทริปและหมู่บ้านได้ดังนี้ค่ะ

 

2023 Trip Dates
25th February Bon Luk
18th March Bang Saphan
8th April Pala U Noi
22nd April Thai Village
13th May Bang Saphan
27th May Bon Luk
17th June Pala U Noi
24th June Thai Village
8th July Bang Saphan
15th July Bon Luk
12th August Pala U Noi
19th August Thai Village
9th September Bang Saphan
16th September Bon Luk
7th October Pala u Noi
14th October Thai Village
4th November Bang Saphan
18th November Bon Luk

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: