อาสาสมัครเยี่ยมตายาย

วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566

  เวลา 10:00 น. -14:00 น.

ณ ชุมชนจรัญสนิมวงศ์ 95/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย สัดส่วนผู้สูงอายุมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติพี่น้อง ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนรายได้น้อยยากจน ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแลเอาใจใส่ เป็นต้น โดยผู้สูงอายุหลายคนต้องอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะเครียด ซึมเศร้า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบทำให้สุขภาพของผู้สูงอายุแย่ลง  ดังนั้น มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) จึงได้ทำโครงการ “อาสาเยี่ยมตายาย” ขึ้นโดยทำหน้าที่รับอาสาสมัครเพื่อไปเยี่ยมตายายที่อยู่บ้านเพียงลำพัง เพื่อลดภาวะเครียด ซึมเศร้า รวมถึงการเป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงอายุ   โดยการทำโครงการอาสาเยี่ยมตายายนั้นมีเป้าหมายเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุ และสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นไปของสังคมไทย

 

กำหนดการ

10.00 น. – 10.30 น. นัดรวมตัวกันที่ ชุมชนเป้าหมาย

10.30 น. – 11.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ กิจกรรมอาสาเยี่ยมตายาย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

11.00 น. – 13.30 น. ลงเยี่ยมตายาย พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมให้ของกับผู้สูงอายุ

13.30 น. – 14.00 น. สรุปสิ่งที่ได้และความรู้สึกจากการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมตายายและจบกิจกรรม

ความพร้อมก่อนอาสา

               –สามารถดูแลตัวเองได้

              เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี

ผู้สมัครแล้วเข้าร่วมไม่ได้ให้แจ้งล่วงหน้าเพื่อไม่เป็นการกันที่ผู้ที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรม

 การสมัคร  

สมัครโดยระบุ  ชื่อ-นามสกุล….. ชื่อกิจกรรม….. พื้นที่สมัคร…… ส่งที่

1.) E-mail : volunteerservice@gmail.com

2.) inbox มาที่เพจ : พลเมืองอาสา-Citizen Volunteer https://www.facebook.com/profile.php?id=100066801588620

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ Google form และให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว Summit ส่งกลับ ถือว่าเป็นการสมัครอย่างเสร็จสมบูรณ์

การสมทบ

ผู้เข้าร่วมสมทบกิจกรรม ท่านละ 50 บาท ซึ่งเป็นค่าเดินทางสำหรับนำ Flash Card ไปให้กับศูนย์ชุมชน (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้) โดยสมทบหลังจากโครงการแจ้งตอบรับกิจกรรมแล้วเท่านั้น ที่บัญชีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ธนาคารกสิกร เลขที่ 0691426629 หรือสแกน QR Code สำหรับ  E-Donation ตามภาพในกูเกิ้ลฟอร์มใบสมัคร

**ให้อาสาผู้เข้าร่วมทุกคนเตรียมน้ำคนละขวด เนื่องจากต้องเดินในชุมชน และปากกาสำหรับจดข้อมูล**

ประสานกิจกรรม/ Contact 

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)Thai Volunteer Service (TVS)

409ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ10320

E-mail volunteerservice@gmail.com 

Facebook : พลเมืองอาสา-citizenvolunteer

โทร./ Phone 095-9977724 (วัน/เวลางานoffice hour09:00-17:30น.)

การเดินทาง
รถโดยสาร: สาย18,110,175, 203
รถไฟฟ้า: MRT บางอ้อ

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: