อาสาสมัครเยี่ยมตายาย

วันที่ 23/09/66  เวลา 8:30 น. -12:30 น.

ณ ชุมชนริมคลองลาดพร้าว เขตลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 80

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย สัดส่วนผู้สูงอายุมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติพี่น้อง ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนรายได้น้อยยากจน ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแลเอาใจใส่ เป็นต้น โดยผู้สูงอายุหลายคนต้องอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะเครียด ซึมเศร้า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบทำให้สุขภาพของผู้สูงอายุแย่ลง  ดังนั้น มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) จึงได้ทำโครงการ “อาสาเยี่ยมตายาย” ขึ้นโดยทำหน้าที่รับอาสาสมัครเพื่อไปเยี่ยมตายายที่อยู่บ้านเพียงลำพัง เพื่อลดภาวะเครียด ซึมเศร้า รวมถึงการเป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงอายุ   โดยการทำโครงการอาสาเยี่ยมตายายนั้นมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนด้อยโอกาสที่ขาดคนดูแลให้ด้รับโอกาสและการดูแล และสร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับกำลังใจในการใช้ชีวิตในวันต่อๆไป

กำหนดการ

8.30 น. – 9.15 น. นัดรวมตัวกันที่ MRT ห้วยขวาง ทางเข้าประตู 1 หน้าบันไดเลื่อนพร้อมลงทะเบียนและจะเดินทางโดยรถสองแถวร่วมกันเพื่อเดินทางไปยังชุมชนพร้อมกัน

9.15 น. – 9.30 น. เดินทางถึงชุมชนริมคลองลาดพร้าว เขตลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 80

9.30 น. – 12.00 น. ลงเยี่ยมตายาย พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมให้สิ่งของที่จำเป็นกับผู้สูงอายุ

12.00 น. – 12.30 น. สรุปสิ่งที่และความรู้สึกจากการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมตายาย

เนื่องจากเป็นกิจกรรมร่วมแบ่งปัน โครงการได้จัดหาสิ่งของสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยารักษาโรค แพมเพิส เป็นต้น เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้สูงอายุ

จึงกำหนดให้อาสาสมัครร่วมสมทบช่วยค่าจัดหาสิ่งของข้างต้น คนละ 50 บาท (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้) ที่ บัญชีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ธนาคารทหารไทย เลขที่ 1002825295 หรือสแกน QR Code สำหรับ  E-Donation ตามภาพ

ประสานกิจกรรม โครงการพลเมืองอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร./ Phone 095-9977724 (9:00 – 17:30)

Page : https://www.facebook.com/profile.php?id=100066801588620

E-mail : volunteerservice@gmail.com   Website : www.thaivolunteer.org

 

การเดินทางไปกิจกรรมเยี่ยมตายาย

จุดนัดพบที่หน้า โรงแรม SLEEP Hotel ซ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 26(ริมคลองลาดพร้าว 80) หรือต้องการเดินทางไปพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิ นัดพบที่หน้าบันไดเลื่อนทางลงประตู 1 MRT ห้วยขวาง  เวลานัดพบ 8.30 น. ถึง 9.00 น. เพื่อต่อรถสองแถวไปชุมชน(ค่ารถสองแถวคนละ 8 บาท)

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: