มาแล้วจ้า รีบสมัครกันด่วน อาสาสร้างสุข
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567
? ความสุขป้ายหน้า NEXT STATION {สถานีที่ 3} ?
?เวลา 08.30-17.00 น.
?The Farm Concept ซ.สุขุมวิท 107 (ติดซ.แบริ่ง 11/1)
?Workshop ทำเครื่องหอมและยาดม มอบสุข รับ 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้า 08.30-12.30 น. และ ช่วงบ่าย 13.00 – 17.00 น.
?อาสากระเป๋าสร้างสุข รับ 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้า 08.30-12.30 น. และ ช่วงบ่าย 13.00 – 17.00 น.
?อาสาแยกยาและเวชภัณฑ์ รับ 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้า 08.30-12.30 น. และ ช่วงบ่าย 13.00 – 17.00 น.
Workshop ทำเครื่องหอมและยาดม มอบสุข นักจิตวิทยากล่าวเอาไว้ว่า “กลิ่นส่งผลต่อความทรงจำของเรามากที่สุด”กลิ่น มักเชื่อมกับความทรงจำระยะยาวของเรา ทำให้เราย้อนคิดถึงความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรู้สึกต่างๆในช่วงเวลานั้น ทำให้ช่วงเวลานั้นมันย้อนกลับมา  ฉะนั้นใน workshop นี้จะพาอาสาสมัครทุกคนย้อนกลับไปตามหา กลิ่น ที่เป็นกลิ่นของตัวเอง กลิ่นของความสุขที่ทำให้เรายังคงยิ้มได้ทุกครั้งเมื่อย้อนคิดถึง พร้อมร่วมแบ่งปัน กลิ่นนั้น เพื่อส่งต่อความสุขของเรา สู่ตายายในชุมชน ให้ได้รับความสุขเช่นกัน
  อาสาแยกยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล จุดบริการสุขภาพชุมชนในต่างจังหวัด ชุมชนรายได้น้อย ชุมชนด้อยโอกาสในกทม. รวมถึงกลุ่มเปราะบางอื่น เช่น คนไร้บ้าน แรงงานนอกระบบ ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้ หรือกลุ่มที่มียาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอสำหรับดูแลสุขภาพ โครงการ “พลเมืองอาสา” มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ได้รับยาบริจาคที่ยังไม่หมดอายุ และยังไม่ได้ใช้ มาเพื่อคัดแยกสำหรับใช้ต่อ จึงเชิญชวนอาสาสมัครมาช่วยแยกยา พร้อมบริการจัดส่งให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน มาราว 12 ปี ตั้งแต่ปี 2554 และได้รับบริจาคมากขึ้นหลายเท่าช่วงวิกฤตโควิด19 นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังตามบ้านอีกจำนวนมากที่ต้องการยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ยาที่รับมาคัดแยกตามประเภทต่างๆนั้น ยาสามัญจะจัดส่งตามชุมชนเป็นหลัก ส่วนยาเฉพาะทางจัดส่งโรงพยายาลเป็นหลัก โดยแต่ละปีสามารถลดค่าใช้จ่ายได้หลายล้านบาท
อาสากระเป๋าสร้างสุข  เด็กเล็กจำนวนมากทึ่ขาดนมซึ่งเป็นอาหารสำคัญในวัยแรกเกิดและก่อนปฐมวัย จากหลากหลายสาเหตุ อาทิ กำพร้า แม่มีภาวะสุขภาพให้นมไม่สามารถให้นมลูกได้ แม่ถูกจองจำ หรือแม่ต้องไปทำงานห่างไกลทิ้งลูกให้อยู่กับตายายเป็นต้น “พลเมืองอาสา” จึงจัดกิจกรรมอาสาลงลายกระเป๋าขึ้นเพื่อระดมทุนจัดหานมเด็กเล็ก แรกเกิดถึงสามขวบ ที่ขาดนม กระเป๋าที่ท่านออกแบบลงลาย ท่านจะได้รับกลับไปเป็นสิ่งตอบแทนการช่วยเหลือเด็กครั้งนี้ ซึ่งท่านอาจนำไปมอบเป็นของขวัญต่อผู้อื่น กรณีท่านบริจาคคืน เราจะนำไปใช้ประโยชน์กับกิจกรรมทางสังคมอื่นต่อไป
?‍♀️สมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล….. ชื่อกิจกรรม….. วันที่ ……. แล้ว inbox มาที่เพจ : พลเมืองอาสา-Citizen Volunteer https://www.facebook.com/profile.php?id=100066801588620
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ Google form ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วSummit ส่งกลับ ถือว่าเป็นการสมัครอย่างเสร็จสมบูรณ์
?การสมทบ –

อาสากระเป๋าสร้างสุข

ผู้เข้าร่วมสมทบกิจกรรม ท่านละ 200 บาท (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้)เป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ และสมทบเป็นเงินสำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง โดยสมทบหลังจากแจ้งตอบรับกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น ที่บัญชีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 069-1-42662-9 หรือสแกน QR Code ตามภาพใน google form ที่เจ้าหน้าที่ส่งลิงค์ให้

อาสาแยกยาและเวชภัณฑ์

ผู้เข้าร่วมสมทบกิจกรรม ท่านละ 100 บาท (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้)โครงการได้จัดหาสิ่งของสำหรับผู้ป่วย เตรียมอุปกรณ์คัดแยก และจะจัดส่ง หลังคัดแยกยาเสร็จ ไปตามจุดบริการสุขภาพต่างๆที่ขอมาและจัดส่งให้พื้นที่ห่างไกล                                          โดยสมทบหลังจากแจ้งตอบรับกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น ที่ บัญชีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 069-1-42662-9 หรือสแกน QR Code ตามภาพใน google form ที่เจ้าหน้าที่ส่งลิงค์ให้

Workshop ทำเครื่องหอมและยาดม มอบสุข

ผู้เข้าร่วมสมทบกิจกรรม ท่านละ250 บาท (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้)เป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ในการทำยาดม โดยสมทบหลังจากแจ้งตอบรับกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น ที่บัญชีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 069-1-42662-9 หรือสแกน QR Code ตามภาพใน google form ที่เจ้าหน้าที่ส่งลิงค์ให้

?การเดินทาง
ณ พื้นที่ฟาร์มแห่งใหม่ The Farm Concept สุขุมวิท 107 ติดซอยแบริ่ง 11 (เข้าจากฝั่ง Summer Lasalle ได้)
BTS
1. ลงที่สถานีแบริ่ง
2. ทางออก 3
3. ลงบันได เดินต่อประมาณ 150 เมตรไปที่ปากซอยสุขุมวิท/แบริ่ง 107 ข้ามทางม้าลาย
4. เรียกพี่วินมอไซด์ บอกว่าไปซอย 11/1 (ราคา 15 บาท)
เมื่อถึงเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะมีไม้กั้นที่ทางเข้า บอก รปภ. มางาน The farm concept
หรืออีกเส้นทาง
ออกประตู 1 เดินลงจากบันไดลงด้านซ้าย เดินย้อนที่ปากซอย สุขุมวิท/ลาซาล 105
เรียกพี่วินเข้าไป 20 บาท บอกว่ามาด้านหลังของโครงการ Summer Lasalle ที่อยู่ทางฝั่งทางออกถนนแบริ่ง
พิกัด
☎️ประสานกิจกรรม / Contact
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) Thai Volunteer Service (TVS)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
E-mail volunteerservice@gmail.com
Facebook : พลเมืองอาสา-citizenvolunteer
โทร./ Phone 095-9977724 (วัน/เวลางาน office hour 09:00-17:30 น.)

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: