🎽อาสา”เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง”🛌
📆วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
🕣รอบเช้า — 8:30-12:30
🕐รอบบ่าย —13:00-17:00
📍สถานที่ : ตลาดลาดพร้าวฮาร์เวสต์ อาคาร PK Mansion ซ.ลาดพร้าว 35/2
🏥เป็นกิจกรรมที่เริ่มจากการทำกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยไตเรื้อรังกลุ่มหนึ่ง ซึ่งต้องล้างไตถี่มากทำให้เสียเวลา มีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งมีหลายคนเกิดโรคเรื้อรังต่อเนื่องอื่นๆตามมาด้วย จากการทำกิจกรรมกับผู้ป่วยไตเรื้อรังทำให้เราได้เรียนรู้ว่ายังมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากหลายสาเหตุมีความทุกข์ยากและลำบากไม่น้อยกว่าผู้ป่วยไต อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยแผลเรื้อรัง และโรคเรื้อรังอื่นๆ ต่อมาจึงได้พิจารณาช่วยเหลือแบ่งปันไม่เฉพาะผู้ป่วยไต แต่ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรังอื่นๆแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และก็อีกเช่นกัน กิจกรรมอาสาของเราก็เป็นเพียงกำลังเล็กๆ ที่จะช่วยเหลือผู้ปํวยที่ประสบปัญหา พร้อมกับส่งเสริมสังคมแห่งการให้ การแบ่งปัน ในขณะเดียวกันอาสาสมัครได้ร่วมพัฒนาตนเองและเรียนรู้สังคมด้วย ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันครั้งนี้โดยมาร่วมทำกิจกรรมอาสากับเรา หรือท่านจะร่วมบริจาคของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังกับเราได้ อาทิ กางเกงผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กระดาษชำระ(ทิชชู)แบบแห้งและเปียก สายและอุปกรณ์ดูดเสลด ผ้ารองซับ อาหารเสริมผู้ป่วย เป็นต้น
🧩ความพร้อมก่อนอาสา
– ผู้สมัครแล้วเข้าร่วมไม่ได้ให้แจ้งล่วงหน้า เพื่อไม่เป็นการกันที่ผู้ที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรม
🖋️การสมัคร
สมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล….. ชื่อกิจกรรม….. ส่งที่
1.) E-mail : volunteerservice@gmail.com
2.) inbox มาที่เพจ : พลเมืองอาสา-Citizen Volunteer https://www.facebook.com/profile.php?id=100066801588620
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ Google form และให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว Summit ส่งกลับ ถือว่าเป็นการสมัครอย่างเสร็จสมบูรณ์
🌈การสมทบ
ผู้เข้าร่วมสมทบกิจกรรม ท่านละ 250 บาท (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้)โครงการได้จัดหาสิ่งของสำหรับสำหรับผู้ป่วยเรื่อรัง และ เป็นค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม โดยสมทบหลังจากแจ้งตอบรับกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น ที่ บัญชีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 069-1-42662-9 หรือสแกน QR Code ตามภาพใน google form ที่เจ้าหน้าที่ส่งลิงค์ให้
🚗การเดินทาง
รถโดยสาร: สาย 8, 27,44, 73, 92,137, 178, 502, 514
รถไฟฟ้า: รถไฟฟาสายสีเหลือง ลงสถานีภาวนา
อื่นๆ: ปักหมุด PK Mansion ลาดพร้าว 35/2 เข้าไปเจอตึกเลย กิจกรรมอยู่โซนตลาดใต้ตึกวันเสาร์
พิกัด
☎️ประสานกิจกรรม / Contact
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) Thai Volunteer Service (TVS)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
E-mail volunteerservice@gmail.com
Facebook : พลเมืองอาสา-citizenvolunteer
โทร./ Phone 095-9977724 (วัน/เวลางาน office hour 09:00-17:30 น.)
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ

วิธีการสมัคร: การสมัคร สมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล..... ชื่อกิจกรรม..... ส่งที่ 1.) E-mail : volunteerservice@gmail.com 2.) inbox มาที่เพจ : พลเมืองอาสา-Citizen Volunteer https://www.facebook.com/profile.php?id=100066801588620 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ Google form และให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว Summit ส่งกลับ ถือว่าเป็นการสมัครอย่างเสร็จสมบูรณ์

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 15รอบละ
ค่าใช้จ่าย: 250
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 09/02/2024
อีเมล: volunteerservice@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (095) 997-7724