อาสาเพ้นท์กระปุกออมสินให้น้องๆ พท.ห่างไกล (work from home) (ใช้เวลาทำ 3 ชม)

เชิญชวนอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมนี้อาสาสามารถเลือกทำที่บ้าน ตามเวลาที่สะดวก

กระปุกออมสินที่อาสาร่วมเพ้นท์จะถูกนำส่งให้น้อง ๆ พท.ห่างไกล การอดออม เป็นนิสัยที่ดี ที่เด็กๆ ควรได้รับการปลูกฝัง ทางเราจึงริเริ่มโครงการนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวินัยในการออมของน้อง ๆ

 

ขั้นตอนสมัครกิจกรรม

  • กดสมัครกิจกรรมแอด line ID : pobmitvolunteer (บูริน admin)
  • อาสาสมทบค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
  • อาสาแจ้งยืนยันการโอนสมทบค่าอุปกรณ์ทาง inbox หรือ line ID : pobmitvolunteer
  • ผู้จัดกิจกรรมจัดส่งอุปกรณ์ พร้อมวิธีทำไปให้ตาม ที่อยู่ที่อาสาแจ้งเข้ามา
  • ดำเนินการทำกิจกรรมอาสา หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม admin ได้
  • ดำเนินการเสร็จ ส่งชิ้นงานกลับมาทางเราจะรวบรวมและนำไปมอบให้น้องๆ

* มีหนังสือรับรองให้อาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: