อาสาเพ้นท์กระปุกออมสินให้น้องพท.ห่างไกล อา.2 กค.66 (08.30-12.30)

ชวนน้องๆ มาร่วมทำกิจกรรมเพ้นท์กระปุกออมสิน และเย็บสมุดรายรับ รายจ่าย

ส่งเสริมนิสัยรักการออมให้กับน้องๆ เพื่ออนาคต

กำหนดการ

08.30 ลงทะเบียน ทำความรู้จักกัน กิจกรรมสัมพันธ์

08.40 รับฟังคำอธิบาย ก่อนลงมือทำกิจกรรม อาสาร่วมแรงทำกิจกรรม

12.00 แลกเปลี่ยนมุมมองอาสา

12.30 เสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสา

** หากต้องการให้รับรองชั่วโมงกิจกรรม อาสาสามารถเตรียมเอกสารมาให้เซ็นและประทับตราได้

สมทบค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 220 บาท

 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: