อาสาเพ้นท์ถุงผ้าให้น้องด้อยโอกาส (work from home)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเพ้นท์ถุงผ้า

การทำงานศิลปะ ช่วยฝึกสมาธิให้กับผู้ทำ เพราะการทำงานศิลปะต้องใช้ความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทั้งชิ้นงานที่สำเร็จก็ก่อให้เกิดความสุขใจทั้งกับผู้ให้และผู้รับ พบมิตรจิตอาสาจึงจัดกิจกรรมอาสา “เพ้นท์ถุงผ้า ” มอบให้น้องๆ ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล

สิ่งที่อาสาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

-ได้สร้างสรรค์ชิ้นงานสวยๆ เขียนถ้อยคำดีๆลงไป ใส่ความรู้สึกดีๆ ไป

-รู้จักการแบ่งปัน

ขั้นตอนการสมัครและทำกิจกรรม

ทางพบมิตร จะนำส่งถุงผ้า พร้อมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมไปให้ พร้อมซองสำหรับส่งกลับเมื่อทำกิจกรรมเสร็จ

อาสาที่มีเอกสารต้องการให้เซ็นต์รับรองชั่วโมงกิจกรรมสามารถส่งมาได้ในซองตอบรับที่แนบให้ไป

กิจกรรมนี้สามารถเก็บชม.กิจกรรมได้ 2 ชม.

อาสาที่สนใจสามารถกดสมัครได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ admin ได้ที่ line ID : pobmitvolunteer

 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: