รับสมัคร “อาสาแยกยา จัดของใช้ผู้ป่วย”

9 ก.ย.2566

รอบเช้า — อาสาแยกยา 8:30-12:30

รอบบ่าย — อาสาจัดของใช้ผู้ป่วย 12:00-16:00

สถานที่ : ตลาดลาดพร้าวฮาร์เวสต์ อาคาร PK Mansion ซ.ลาดพร้าว 35/2

เนื่องจากเป็นกิจกรรมร่วมแบ่งปัน โครงการได้จัดหาสิ่งของสำหรับผู้ป่วย เตรียมอุปกรณ์ตัดแยก และจะจัดส่ง หลังแยกยาและจัดของเสร็จแล้วไปตามจุดบริการสุขภาพต่างๆที่ขอมา

จึงกำหนดค่าสมทบช่วยกิจกรรม ๆ ละ 100 บาท (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้) โดยสมทบหลังจากโครวการแจ้งตอบรับกิจกรรมแล้วเท่านั้น

ที่ บัญชีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 069-1-42662-9 หรือสแกน QR Code สำหรับ E-Donation ตามภาพ

ประสานงาน: โครงการพลเมืองอาสา

โทร. 0959977724 , 0825142202

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล จุดบริการสุขภาพชุมชนในต่างจังหวัด ชุมชนรายได้น้อย ชุมชนด้อยโอกาสในกทม. รวมถึงกลุ่มเปราะบางอื่น เช่น คนไร้บ้าน แรงงานนอกระบบ ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้ หรือกลุ่มที่มียาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอสำหรับดูแลสุขภาพ โครงการ “พลเมืองอาสา” มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ได้รับยาบริจาคที่ยังไม่หมดอายุ และยังไม่ได้ใช้ มาเพื่อคัดแยกสำหรับใช้ต่อ จึงเชิญชวนอาสาสมัครมาช่วยแยกยา พร้อมบริการจัดส่งให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน มาราว 12 ปี ตั้งแต่ปี 2554 และได้รับบริจาคมากขึ้นหลายเท่าช่วงวิกฤตโควิด19 นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังตามบ้านอีกจำนวนมากที่ต้องการยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ยาที่รับมาคัดแยกตามประเภทต่างๆนั้น ยาสามัญจะจัดส่งตามชุมชนเป็นหลัก ส่วนยาเฉพาะทางจัดส่งโรงพยายาลเป็นหลัก โดยแต่ละปีสามารถลดค่าใช้จ่ายได้หลายล้านบาท

“พลเมืองอาสา” มอส.จัดกิจกรรมอาสาแยกยาประจำทุกเดือน เราจึงเปิดรับอาสาสมัครที่ต้องการเรียนรู้และยินดีมาช่วยงานกับเราตามวันเวลาที่เราเปิดรับ ท่านจะมีทักษะมากน้อยไม่สำคัญ แต่หากมีหัวใจยินดี “อาสา” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน เพื่อต่อชีวิตเพื่อนร่วมสังคม

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: