อาสาแยกยา และเวชภัณฑ์

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-17.00 น.

@The Farm Concept ซ.สุขุมวิท 107 (ติดซ.แบริ่ง 11/1)

รอบเช้า 08.30-12.30 น.

รอบบ่าย 13.00 – 17.00 น.

  อาสาแยกยาและเวชภัณฑ์

 โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล จุดบริการสุขภาพชุมชนในต่างจังหวัด ชุมชนรายได้น้อย ชุมชนด้อยโอกาสในกทม. รวมถึงกลุ่มเปราะบางอื่น เช่น คนไร้บ้าน แรงงานนอกระบบ ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้ หรือกลุ่มที่มียาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอสำหรับดูแลสุขภาพ โครงการ “พลเมืองอาสา” มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ได้รับยาบริจาคที่ยังไม่หมดอายุ และยังไม่ได้ใช้ มาเพื่อคัดแยกสำหรับใช้ต่อ จึงเชิญชวนอาสาสมัครมาช่วยแยกยา พร้อมบริการจัดส่งให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน มาราว 12 ปี ตั้งแต่ปี 2554 และได้รับบริจาคมากขึ้นหลายเท่าช่วงวิกฤตโควิด19 นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังตามบ้านอีกจำนวนมากที่ต้องการยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ยาที่รับมาคัดแยกตามประเภทต่างๆนั้น ยาสามัญจะจัดส่งตามชุมชนเป็นหลัก ส่วนยาเฉพาะทางจัดส่งโรงพยายาลเป็นหลัก โดยแต่ละปีสามารถลดค่าใช้จ่ายได้หลายล้านบาท

การสมัคร

สมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล….. ชื่อกิจกรรม….. วันที่ ……. แล้ว inbox มาที่เพจ : พลเมืองอาสา-Citizen Volunteer https://www.facebook.com/profile.php?id=100066801588620
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ Google form ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วSummit ส่งกลับ ถือว่าเป็นการสมัครอย่างเสร็จสมบูรณ์

การสมทบ

ผู้เข้าร่วมสมทบกิจกรรม ท่านละ 100 บาท (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้)โครงการได้จัดหาสิ่งของสำหรับผู้ป่วย เตรียมอุปกรณ์คัดแยก และจะจัดส่ง หลังคัดแยกยาเสร็จ ไปตามจุดบริการสุขภาพต่างๆที่ขอมาและจัดส่งให้พื้นที่ห่างไกล โดยสมทบหลังจากแจ้งตอบรับกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น ที่ บัญชีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 069-1-42662-9 หรือสแกน QR Code ตามภาพใน google form ที่เจ้าหน้าที่ส่งลิงค์ให้

การเดินทาง

ณ พื้นที่ฟาร์มแห่งใหม่ The Farm Concept สุขุมวิท 107 ติดซอยแบริ่ง 11 (เข้าจากฝั่ง Summer Lasalle ได้)

BTS

1. ลงที่สถานีแบริ่ง

2. ทางออก 3

3. ลงบันได เดินต่อประมาณ 150 เมตรไปที่ปากซอยสุขุมวิท/แบริ่ง 107 ข้ามทางม้าลาย

4. เรียกพี่วินมอไซด์ บอกว่าไปซอย 11/1 (ราคา 15 บาท)

เมื่อถึงเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะมีไม้กั้นที่ทางเข้า บอก รปภ. มางาน The farm concept

หรืออีกเส้นทาง

ออกประตู 1 เดินลงจากบันไดลงด้านซ้าย เดินย้อนที่ปากซอย สุขุมวิท/ลาซาล 105

เรียกพี่วินเข้าไป 20 บาท บอกว่ามาด้านหลังของโครงการ Summer Lasalle ที่อยู่ทางฝั่งทางออกถนนแบริ่ง

พิกัด

https://maps.app.goo.gl/zAjhfFBrD25aZ9n78

ประสานกิจกรรม / Contact

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) Thai Volunteer Service (TVS)

409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

E-mail volunteerservice@gmail.com

Facebook : พลเมืองอาสา-citizenvolunteer

โทร./ Phone 095-9977724 (วัน/เวลางาน office hour 09:00-17:30 น.)

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: