กิจกรรม : “เก็บขยะกลางป่าเลน พักเอนกาย ณ อัมพวา รุ่น2”
จัดโดย : มนตร์อาสา

จุดประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด ความรู้และความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้สึกรักษ์และหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติผ่านกิจกรรมการฟังบรรยาย และการเก็บขยะ บริเวณศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 – 19.00 น. (เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 590 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 450 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)
* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกันที่ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร เวลา 9.00 น.

สิ่งที่รวมอยู่ใน 590 บาท
1. รถตู้ปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – สมุทรสาคร
2. ประกันการเดินทาง
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. หัวใจที่พร้อมเติมเต็มความสุข 🙂
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ร่างกายที่พร้อมลุยกับงานกิจกรรม แต่หากร่างกายไม่พร้อมเรามีทีมงานและเพื่อนๆจิตอาสาคอยช่วยเหลือ
4. ชุดเสื้อผ้าที่พร้อมลุยเลน และเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกรณีเลอะ
5. ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกาย อาทิ สบู่ ยาสระผม
6. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการ “เก็บขยะกลางป่าเลน พักเอนกาย ณ อัมพวา”
07:00 – 07:30 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
07.30 – 09.00 เดินทางสู่จังหวัดสมุทรสาคร
09.00 – 12.00 วิทยากรให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับสถานที่และความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนผ่านการเก็บขยะและเคลียร์พื้นที่ พร้อมกับให้จิตอาสาลงมือปฎิบัติจริงในการเก็บขยะ
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30 สรุปกิจกรรม “เก็บขยะกลางป่าเลน พักเอนกาย ณ อัมพวา” และแลกเปลี่ยนมุมมองจากจิตอาสา
14.30 – 17.00 พักผ่อนร่างกายและหัวใจ ณ อัมพวา
17.00 – 19.00 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: