ถนัดถ่ายภาพวีดีโอตัดต่อหรือให้ความรู้เด็กและเยาว์ชนเรื่องการทำหนัง,สอนหนังสือ