ด้วยมูลนิธิแพทย์ชนบท ร่วมกับ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ร่วมกับ เทใจดอทคอมและเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนเครื่องป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสำหรับใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการผลิต PP Negative Pressure Chamber หรือตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจของผู้ป่วยไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยอื่นหรือประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น

สำหรับโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นและมีความต้องการ PP Negative Pressure Chamber (ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย) สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://forms.gle/fVVow5hu49wwU12B6

“สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน 100 แห่งแรก เปิดรับลงทะเบียน ภายใน 30 เมษายน นี้

ส่วนโรงพยาบาลชุมชน ที่เหลือจะดำเนินการต่อไป”

ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิแพทย์ชนบท

จากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ร่วมกับ เทใจดอทคอม มูลนิธิแพทย์ชนบท…

โพสต์โดย มูลนิธิแพทย์ชนบท Rural Doctor Foundation เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2020