รายละเอียดรับสมัครพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 10

พี่เลี้ยงอาสา ปฏิบัติงานให้คำปรึกษา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด แนวทางที่เป็นประโยชน์ แก่นักเรียนทุนทั้งในสายสามัญ (ม.1-6) และสายอาชีพ (ปวช.1-3) ช่วงอายุ 12 – 18 ปี โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานในการให้คำปรึกษา ดังประเด็นต่อไปนี้

 1. 1. การเรียน ได้แก่ การเรียนทั่วไป, การเรียนต่อ, การประกอบอาชีพ
 2. 2. การใช้ชีวิตวัยรุ่น ได้แก่ เพศและความรักในวัยเรียน, ความสัมพันธ์และปัญหาในครอบครัว, เพื่อน
 3. 3. การรับมือกับอารมณ์ ได้แก่ อารมณ์ร้อน ,โกรธ, ท้อใจ, สับสน, เหงา, เศร้า, สูญเสียความมั่งคงทางจิตใจ, ความรักในวัยเรียน

 

คุณสมบัติอาสา

 • มีความคิดเชิงบวก กระตือรือร้น มุ่งมั่น เปิดกว้าง และยืดหยุ่น ในการทำงานร่วมกับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา (นักเรียนทุน)
 • มีทักษะเฉพาะด้าน ด้านใดด้านหนึ่งในข้อต่อไปนี้
 • มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ สามารถพูดคุยโต้ตอบและเป็นผู้รับฟังที่ดี
 • มีทักษะการเขียน เพื่อสื่อสารบนเฟซบุ๊กอย่างน่าสนใจ
 • มีทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม เช่น Photoshop, Illustrator, VDO และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้
 • มี Facebook account และยินดีที่จะเข้าไปอ่าน และ/หรือ ตอบ chat ของนักเรียนที่ทักเข้ามาเป็นครั้งคราว
 • มีเวลาในการบันทึกข้อมูลการพูดคุยกับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆ
 • ทราบแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตวัยรุ่น
 • สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศ ประเมินผลระหว่างโครงการ และมาร่วมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติงานอาสาสมัครจนจบโครงการตามวันเวลาที่กำหนดได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์ zoom cloud meetings ได้

 

บทบาทอาสา

อาสาสมัครจะทำงานเป็นทีม โดยขอบข่ายของงานจะครอบคลุมงานดังต่อไปนี้ :

 1. คุยและให้คำปรึกษากับน้องทางโทรศัพท์ เมื่อน้องโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษา
 2. โทรศัพท์หาน้องนักเรียนทุนเพื่อให้คำปรึกษา เฉลี่ยประมาณ 4-5 คน/เดือน
 • จากจดหมายที่น้องเขียนมาขอคำปรึกษา
 • จาก Facebook กลุ่มปิดนักเรียนทุนยุวพัฒน์
 1. ออกแบบกิจกรรมบนเฟซบุ๊ก อาทิตย์ละ 2-3 เรื่อง ครอบคลุมนักเรียนทุนสายสามัญ (ม.1-ม.6) และสายอาชีพ (ปวช.1-3)
 2. ตอบคอมเม้นท์ (Comment) และ กล่องข้อความ (Inbox) นักเรียนทุน
 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเอกสาร การเข้าระบบทุนออนไลน์ เมื่อมีนักเรียนทุนสอบถามข้อมูล (ข้อมูลคำตอบ ทางมูลนิธิฯเป็นคนรวบรวมไว้ให้)
 4. บันทึกข้อมูลน้องนักเรียนทุนที่ได้พูดคุยทางโทรศัพท์และกล่องข้อความ (Inbox) เฟซบุ๊ก ลงระบบฐานข้อมูล
 5. มีการบรรยาย ให้ความรู้ ให้คำแนะนำกับน้องนักเรียนทุนในกลุ่มปิดเฟซบุ๊ค ผ่านทางไลฟ์สด หรือผ่านโปรแกรม zoom cloud meetings เดือนละ 1-2 ครั้ง

 

ช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน

 • อาสาทำงานวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 15.00 – 20.00 น.(หมายเหตุ: อาสาอาจไม่ได้ทำงานทุกวัน)

สถานที่ ในการปฏิบัติงาน

 • ปฎิบัติหน้าที่ได้จากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ที่พี่เลี้ยงอาสาสะดวก โดยไม่ต้องเข้ามาปฎิบัติงานที่มูลนิธิฯ

อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี

 • โทรศัพท์
 • คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้

 

การสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

 • การปฐมนิเทศน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการทำงานพี่เลี้ยงอาสา
 • ชุดข้อมูล สำหรับการตอบคำถามนักเรียนทุน เรื่อง เอกสารการรับทุน, การเข้าระบบทุนออนไลน์
 • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนทุน เช่น จำนวนนักเรียนทุน ความสนใจ สิ่งที่อยากเรียนรู้ เรื่องที่อยากปรึกษา เป็นต้น
 • การสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัครจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ (เป็นพี่เลี้ยง,ให้คำปรึกษา, อำนวยความสะดวกการทำงานอาสา เป็นต้น)
 • ใบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิฯ เมื่อปฎิบัติงานเสร็จสิ้น เรียบร้อย ตามกติกาและภายในระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด

ปฏิทินกิจกรรมของพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 10

กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร วันที่ 1-31 กรกฏาคม 2563 https://ybf.premier.co.th/scholar/index_volunteer.php
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ประกาศผลผ่านทางเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ของมูลนิธิยุวพัฒน์, เครือข่ายจิตอาสา
การปฐมนิเทศ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 18.00 น.

ณ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์

ระยะเวลาปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงอาสา วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงอาสา
ประเมินผลระหว่างโครงการ วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์

ถอดบทเรียนการทำงาน วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น.

ณ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สอบถามเพิ่มเติม : คุณวรัญญา
โทร : 02 301 1147 มือถือ : 085 9077915
อีเมล : Waranya.p@ybf.premier.co.th
ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น
หรือแอดไลน์ ID : @BOS9702T