ยินดีที่ได้รุ้จักค่ะ มาสร้างสังคมให้มีความสุขกันค่ะ, อยากใช้เวลากับงานเพื่อสังคม เพิ่มพูนความคิดดีทำดี ใช้ความสามารถช่วยเหลือคนอื่น