20150331

หากขาดชุดนักเรียน เวลาไปเรียนจะรู้สึกอย่างไร
บางโรงเรียนไกลๆ หลายครั้งที่เราเห็นเด็กใช้ชุดนักเรียนเก่าๆ เด็กบางคนใส่ชุดพละตลอด เด็กบางคนต้องใส่ชุดลูกเสือไปเรียน เด็กผู้ชายใส่ชุดผู้หญิง เราอาจจะทักถามเด็กเฉยๆ แต่เด็กก็แอบน้อยใจเหมือนกัน แต่เพราะจนจึงเลือกไม่ได้

โครงการดีๆเพื่อเด็กๆ “ชุดใหม่ เพื่อนใหม่”
ข้อมูลร่วมบริจาคเงินให้เด็ก
ดูรายละเอียดได้ที่ www.nomjittwegive.org