20160721-2-1

จะดีแค่ไหนที่คุณได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จังหวัดของคุณพัฒนาก้าวไกลและชุมชนในจังหวัดมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

โครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจชุมชน 76 คน จังหวัดละ1 คน เพื่อร่วมเรียนรู้ ลงมือทำ สร้่างชุมชน

ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน ได้ที่ www.prsthailand.com

ติดต่อโครงการได้ที่
Facebook prsthailand.official
M 095-759-7603
M 063-737-2548