ร่วมบริจาค

๑. ถุงพลาสติกใส่แกง

๒. ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

๓. เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากนามัย

๔. สมุด อุปกรณ์การเรียน

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: