ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยงไม่ต่างกันและควรได้รับการปกป้องไม่ว่าคุณจะเป็นใคร

ประเทศไทยมีกลุ่มคนน่าเป็นห่วงที่ทางเลือกมีไม่มากนักและยังต้องเผชิญปัญหาหนักหนาสาหัสกว่าคนอื่นในวิกฤติ COVID-19 ทั้งเรื่องสุขภาพและปัญหาปากท้อง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้บ้าน และครอบครัวที่มีฐานะยากจน

COVID Thailand Aid คือกลุ่มอาสาสมัครกว่า 300 คน ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีปและภาคีเครือข่าย ทุ่มเทเวลาและกำลังในการช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศในภาวะที่ COVID-19 แพร่ระบาด เพื่อให้เราทุกคนได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน มาร่วมกันคนละไม้คนละมือสนับสนุน โครงการ “Covid Thailand AID” ที่ https://bit.ly/2RywHGg  หรืออินสตาแกรม https://bit.ly/2VqaBqJ

เป้าหมายระดมทุน 3,000,000 บาท ช่วยเหลือคนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้บ้าน คนรายได้น้อย ผู้ลี้ภัยทั่วไทยด้วยการให้ (1) ชุดยังชีพ (2) อาหาร (3) กองทุนฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่แนวหน้ารับมือโรคนี้โดยตรง

เหนืออื่นใด …พวกเราทุกคนยังคงต้องร่วมกันทำสิ่งเหล่านี้ -ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นผู้ติดเชื้อ – ต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อไม่ว่าจะทราบว่าตัวเองติดเชื้อแล้วหรือไม่ – ต้องไม่เป็นผู้สร้างข่าวและเผยแพร่ข่าวด้วยการแชร์ข้อมูลซึ่งไม่เป็นความจริงหรือไม่เป็นทางการ

#เทใจสู้โควิด #คนไทยไม่ทิ้งคนทุกข์ #ไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่ว