กิจกรรม : กรุงศรีไม่สิ้นคนดี ชวนไปปัดฝุ่นพื้นที่ให้น้องๆด้อยโอกาส

จัดโดย : มนตร์อาสา

 

ภารกิจ

  1. ทำความสะอาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์และลานกีฬาในร่มเพื่อให้น้องๆด้อยโอกาสที่ วัดบางเพลิง จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงปัญหาของสังคมและสถาบันครอบครัว

 

ช่วงเวลาทำกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 06:30 – 19.30 น.

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายคนละ 550 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)

ค่าใช้จ่ายคนละ 350 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)

* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกันที่ วัดบางเพลิง จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาประมาณ 08.30 น.

 

สิ่งที่รวมอยู่ใน 550 บาท

  1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – อยุธยา (กรณีผู้เข้าร่วมเดินทางกับเราไม่ถึง40ท่าน ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเป็นรถตู้)
  2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะผู้เข้าร่วมที่เดินทางไปกับเรา)
  3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
  4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

 

การเตรียมตัวสาหรับมาร่วมกิจกรรม

  1. หัวใจที่พร้อมเติมเต็มความสุข 🙂
  2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
  3. ร่างกายที่พร้อมลุยกับงานกิจกรรม แต่หากร่างกายไม่พร้อมเรามีทีมงานและเพื่อนๆจิตอาสาคอยช่วยเหลือ
  4. ยารักษาโรคประจำตัว

 

กำหนดการกิจกรรม

06.30 – 07.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)

07.00 – 08.30 เดินทางสู่วัดบางเพลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

09.00 – 11.00 แนะนำเกี่ยวกับสถานที่และแบ่งทีมลงมือภาคปฏิบัติ ตามภารกิจ

11.00 – 12.00 สรุปกิจกรรมและแลกเปลี่ยนมุมมองจากจิตอาสา

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 เดินทางเยี่ยมชมวัดพุทไธศวรรย์
14.30 – 17.00 พักผ่อน ณ ตลาดน้ำอโยธยา

17.00 – 19.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ มนตร์อาสา

2.
ทางมนตร์อาสาจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ติดต่อเพิ่มเติม
1. เน 087-677-6733
2. แนน 097-241-1514

ค่าใช้จ่าย : 550