มูลนิธิเปิดรับอาสาสมัครเกี่ยวกับด้านไอที 4 คนไม่จำกัดอายุ เพื่อ Support และช่วยแนะนำการใช้งานโปรแกรมให้คุณหมอที่พึ่งเข้ามาเป็นจิตอาสาในการตรวจรักษา (มูลนิธิจะมีการเทรนนิ่งให้ก่อนปฏิบัติิงานจริง) และมูลนิธิเปิดรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ต้องการเก็บชั่วโมงจิตอาสา โดยหลังเก็บชั่วโมงจิตอาสาเสร็จสิ้นมูลนิธิสามารถออกใบประกาศนียบัตรให้ท่านได้

สามารถส่งรายละเอียดได้ที่ e-mail : info@tzuchithailand.org หรือสามารถติดต่อมาได้ที่ 0-2328-1161-63 ต่อ 108  , 061-847-1388  พีรวิชญ์ 

ค่าใช้จ่าย : 0