โครงการ : “ขัดอ่าง ล้างกระดอง อาสาปกป้องเต่าทะเล”
จัดโดย : อาสามาด้วยกัน

จุดประสงค์
เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์เต่าทะเล ผ่านกิจกรรมขัดบ่อเต่า ขัดกระดองเต่า และปล่อยเต่า
สู่ท้องทะเล รวมทั้งฟังบรรยายจากผู้ดูแลเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 06:30 – 20.30 น. (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 790 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 550 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)
* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกันที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ เวลา 10.00 น.

สิ่งที่รวมอยู่ใน 790 บาท
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – ชลบุรี (สัตหีบ)
2. ประกันการเดินทาง
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. รอยยิ้ม ต้อนรับเพื่อนใหม่ 🙂
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการทริป “ขัดอ่าง ล้างกระดอง อาสาปกป้องเต่าทะเล”
6.30 – 7.30 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
7.30 – 10.30 เดินทางสู่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
10.30 – 11.50 เดินทางถึงศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ คณะทำงานให้การต้อนรับพร้อมทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่อกลุ่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟังบรรยาย
10.50 – 11.30 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล
11.30 – 13.00 รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 15.00 อาสาลงมือปฎิบัติขัดอ่าง ล้างกระดอง และปล่อยเต่าสู่ท้องทะเล
15.00 – 15.30 สรุปกิจกรรม “ขัดอ่าง ล้างกระดอง อาสาปกป้องเต่าทะเล” และแลกเปลี่ยนมุมมองจากจิตอาสา
15.30 – 17.30 เดินทางไปหาดน้ำใส เล่นน้ำทะเล พร้อมหาอาหารเย็นรับประทานตามอัธยาศัย
17.30 – 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
1. มีน 092-828-0928
2. เน 087-677-6733
3. นิด 096-991-5500

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ อาสามาด้วยกัน

2.
ทางอาสามาด้วยกันจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 790