จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่บ้านแม่กรณ์ จ.เชียงราย 
โครงการ อาสาสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล
วันเสาร์ที่ ๑๐ – อาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๙ ก.พ. เวลา ๒๐.๐๐ น. ) 

[สถานที่] จ.เชียงราย
๑.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (น้ำตกขุนกรณ์) (ที่พักกางเต็นท์นอน,พื้นที่ทำฝายชะลอน้ำ )
๒.วัดร่องขุ่น (งดงามผสานวัฒนะธรรมล้านนา โดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์)
๓.วนอุทยานภูชี้ฟ้า ( ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่บน เทือกเขาหลวงพระบาง
ติดแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มี ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,628 เมตร)


[ เนื้องานกิจกรรม ] 
๑.ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
๒.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้างและพัฒนาตัวเอง
๓.ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น แบ่งปัน เสียสละ มีน้ำใจ
ตามรูปแบบกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาตนเอง
๔.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยายรูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย


[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม ๑,๓๐๐ บาท (1,300 )
ชี้แจงค่าใช้จ่าย 
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ ไป – กลับ
๒.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน,ค่าธรรมเนียมกางเต็นท์
๓.สวัสดิการอาหารกลางวัน (กระเพราไก่+ไข่ดาว)
๔.ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมและสร้างฝาย
๕.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท 

สิ่งที่รับผิดชอบตัวเอง 
๑.เต็นท์นอน เตรียมมาเอง (ถ้าไม่มีทีมงานจะเตรียมให้)
๒.ค่าอาหารและน้ำดื่มบางมื้อ
๓.ค่าเหมารถขึ้น ดอยภูชี้ฟ้า ( 140 – 160 บาท )

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย


Image result for ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetFwzMmozmZ2aE8bOMnzxtGYINq7SAd_RlDPn3cKJpxW3DMw/viewform?usp=send_form
{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


กำหนดการ
คืนวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น. พักทำภารกิจส่วนตัว แวะปั๊มปตท.เชียงราย ทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟัน ( ทานมื้อเช้ารับผิดชอบตัวเอง )
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. มุ่งหน้าสู่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 (น้ำตกขุนกรณ์)
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. และเริ่มกิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งกลุ่มและชี้แจงกิจกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
เวลา ๑๑.๐๐ น – ๑๒.๓๐ น. เดินทางเข้าพื้นที่และเริ่มภารกิจอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ คืนความชุ่มชื่นให้ผืนดิน
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. พักผ่อนเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย  (เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกขุนกรณ์ระยะทาง 1.4 กม. )
เวลา ๑๖.๐๐ น.- ๑๙.๐๐ น. กางเต็นท์นอน รับประทานอาหารเย็น รับผิดชอบตัวเอง
เวลา ๑๙.๐๐ น.- ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์รอบกองไฟ ละครชาวค่่ายสานสัมพันธ์ /พูดคุยสรุปกิจกรรมและปิดค่าย
เวลา ๒๐.๓๐ น.- ๐๒.๐๐ น. พักผ่อน นอนดูดาวตามอัธยาศัย

อาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันพักผ่อนชาวค่ายอาสา)
เวลา ๐๒.๐๐ น.- ๐๒.๓๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว เก็บเต็นท์
เวลา ๐๒.๓๐ น.- ๐๔.๐๐ น. ออกเดินทางไปขึ้นรถสองแถวที่ สถานีขนส่ง อ.เทิง
เวลา ๐๔.๐๐ น.- ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางขึ้นดอยชมทะเลหมอก ภูชี้ฟ้า วนอุทยานภูชี้ฟ้า (ตั้งอยู่บน เทือกเขาหลวงพระบาง
ติดแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มี ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,628 เมตร)
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เดินทางกลับมาขึ้นรถบัสที่ อ.เทิง
ออกเดินทาง ไปวัดร่องขุ่น (งดงามผสานวัฒนะธรรมล้านนา โดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์)
และ รับประทานอาหารเช้า ร้านค้าบริเวณวัด ดูแลตัวเอง
เวลา ๑๐.๓๐ น.- ๐๒.๓๐ น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯอย่างปลอดภัย (ระหว่างทางจะพักทานมื้อเที่ยงมื้อกลางวันตามความเหมาะสม )

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com

 https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree

​https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree​

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

e-mail : arsa.aree@gmail.com

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

ค่าใช้จ่าย : 1300