ค่ายอนุรักษ์ภูสอยดาว พิชิตยอด2102

Related image
วันเสาร์ที่ ๑ – จันทร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๓๐พ.ย. เวลา ๒๑.๐๐ น. )
(วันจันทร์ที่ ๓ ธ.ค. ลาพักร้อน ๑ วันนะครับ )

[สถานที่] จ.อุตรดิตถ์
๑.อุทยานแห่งชาติภูสอยดอย
๒.น้ำตกสายทิพย์
๓.น้ำตกภูสอยดาว
๔.ยอดภูสอยดาวสูงสุด 2,102


[ ความตั้งใจ ] 
๑.รณรงค์เก็บขยะรักษาความสะอาด ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ
กับเจ้าหน้าที่อุทยานและเครื่อข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
๒.เข้าป่าหาชีวิต เดินป่าศึกษาธรรมชาติ (พิชิตภูสอยดาว) 6.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 4-6 ชั่วโมง
๓.ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น แบ่งปัน เสียสละ มีน้ำใจ ให้อภัย
ตามรูปแบบกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาตนเอง
๔.ตระหนักรู้ในคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ จากการเดินทางสร้างประสบการณ์ตรงให้ตัวเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น
๔.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก
๕.งดเว้นสุรา อบายมุข การพนันทุกชนิด


[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๓๐  ท่าน
[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม 850 บาท 
๑.ค่าเหมารถตู้ ๑๐ ที่นั่ง 4 วัน (หารค่าน้ำมันกัน 10 คน)
๒.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
๓.ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๔.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

สิ่งที่รับผิดชอบตัวเอง 
๑.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน 40 บาท
๒.ค่าธรรมเนียมกางเต็นท์นอน คืนละ 30 / ๒ คืน 60 บาท
๓.ค่าธรรมเนียมขึ้นยอด 2,102 500 บาทต่อคน
(ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นำทาง และค่าเช่าอุปกรณ์ป้องกันภัย
ในการเดินป่า ไปกลับ 5 กิโล)
๔.หารค่าน้ำมันรถตู้ 10 คน ( 350 – 450 บาท )
๕.เต็นท์นอน (ถ้ามีเอาส่วนตัวมาด้วยแต่ต้องเป็นรุ่นที่กันน้ำได้)
ถ้าไม่มี ทีมงานมีให้ยืมฟรี แต่ต้องจ้างลูกหาบแบกขึ้นไปเอง
น่ำหนัก 3 กิโล ขึ้นลงประมาณ 180 บาท (ค่าแบกกิโลละ30บาท)นอนได้ 2-3 คน หารค่ากันคนละ 70 -110 บาท
(ไม่อนุญาตให้แบกขึ้นเองเพราะหนักและมีโอกาสทำเต็นท์เสียหาย )
๖.ถุงนอน แนะนำให้เตรียมส่วนตัวมา เพราะช่วงนี้คนเยอะ เกรงว่าอุทยานจะมีให้เช่าไม่พอ / ถ้าไม่มีสามารถเช่าอุทยานได้ ในราคา 30 บาทต่อคืน 2 คืน 60 บาท แต่ต้องแบกขึ้นเขาเอง  น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโล
๗.ค่าลูกหาบขึ้นลง กก.ละ ๓๐ บาท
๘.เตรียมอาหารแห้งพร้อมทาน มาม่าคัพ ขนมปัง สำหรับนำขึ้นไปกินบนเขา ๖ มื้อ คือ ( บนเขามีมาม่าคัพขายและมีน้ำร้อนของเจ้าหน้าที่แจกฟรี ) น้ำดื่ม มีให้เติมบนเขาและระหว่างน้ำเป็นน้ำฝน เก็บไว้ในแท็งค์
ถ้าใครไม่สะดวก สามารถขนขึนไปเองได้  1.5 ลิตร 2 ขวด น่าจะพอสำหรับ 2 คืน และ ขวดเล็ก 2 ขวดกินระหว่างทางขึ้นลง
๙. ค่าอาหารน้ำดื่มทุกมื้อรับผิดชอบตัวเอง


[ เงื่อนไขการสมัคร ]
๑.มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หืดหอบโรคหัวใจ ลมชัก ลมบ้าหมู เพราะทางขึ้นเขาลาดชัน และไกลอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
๒.ต้องออกกำลังกายอยู่เสมอ อาทิตย์ละ 3 ครั้ง วิ่งอย่างน้อย 30 นาที ไม่เช่นนั้นอาจบาดเจ็บ กล้ามเนื้อขาอักเสธ เป็นภาระของเพื่อนร่วมทาง
๓.ขอเปิดรับอาสาที่เคย ขึ้นเขาหรือเดินป่ามาบ้างแล้ว
หากไม่เคยมีประสบการณ์หรือมาเดินป่าครั้งแรก จะไม่แนะนำที่นี่
๔.สภาพอากาศชื้น มีฝนละอองน้ำอยู่ตลอด
แม้นอนในเต็นท์ก็อาจมีน้ำซึม เข้ามา ต้องปรับตัวและอยู่ได้ในลักษณะนี้
๕.ในช่วงเดือน ธ.ค. อากาศจะหนาวเย็น ต่ำสุด 9 องศา – 18 องศา เตรียมเสื้อกันหนาวและถุงนอนให้พร้อมด้วย


Related image
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwfb1XZplrFQsVbbc_zIb44mzd9DMEQ1WnkAd9Lm_IRDe3MQ/viewform?usp=send_form


กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๑.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.อุตรดิตถ์

วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. พักทำภารกิจส่วนตัว แวะปั๊มปตท. พิษณุโลก ทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟัน ( ทานมื้อเช้า เตรียมเสบียงสำหรับ ๖ มื้อบนเขา )

เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อช.ภูสอยดาว
ลงทะเบียนขึ้นภูฯ ลงทะเบียนว่าจ้างลูกหาบ

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ (พิชิตเขาภูสอบดาว) ตลอดระยะทาง 6.5 กิโล เราจะคอยดูแลซึ่งกันและกันตลอดเส้นทาง ( มีทีมงานชุดผู้นำและกลุ่มปิดท้าย แบ่งกลุ่มแบ่งทีม จัดบัดดี้ดูแลกัน )

(ใครขึ้นมาถึงก่อนสามรถเดินไปดูน้ำตกสายทิพย์ได้อยู่ไม่ไกลจากลานกางเต็นท์ ระยะทางประมาณ 800 เมตร)

เวลา ๑๖.๐๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. รายงานตัวบริเวณหน้าร้านค้า เพื่อเช็คคน
ใครมาถึงก่อนสามารถจัดเตรียมที่พัก กางเต็นท์นอน รอได้
(ทีมอาสาสมัครฝ่ายสถานที่ ช่วยเพื่อนกางเต็นท์)

เวลา ๑๗.๐๐๐ น.- ๑๘.๓๐ น.ถ้ายังมีแรง เดินเท้าไปดูพระอาทิตย์ตก

เวลา ๑๘.๓๐ น.- ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเป็นกลุ่มร่วมกัน ให้เรียบร้อย ( เตรียมอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานมาด้วย )
เวลา ๑๙.๓๐ น.- ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์
เวลา ๒๐.๓๐ น.- ๐๗.๐๐ น. นอนพักผ่อนดูดาวตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๘.๐๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว
พักรับประทานอาหารเช้า ( เตรียมอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานมาด้วยร่วมกันเป็นกลุ่ม )

เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
พิชิตยอดภูสอยดาวสูงสุด 2,102

เวลา ๑๔.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมร่วมใจ
ในภาระกิจสร้าง – ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ร่วมกับเจ้าหนา้ที่

เวลา ๑๖.๐๐ น.- ๑๘.๐๐ น. กลับที่พักทำภาระกิจส่วนตัว
อาบน้ำ รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อย
เวลา ๑๘.๐๐ น.- ๑๙.๐๐ น. ประชุมเช็ตจำนวนคน
และพูดคุยสรุปกิจกรรมร่วมกัน

เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย ถ่ายดาว เล่นไฟเย็น หลัง 21.00 น. งดใช้เสียงดัง

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๓๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว
รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๘.๐๐ น. เช็คอินยามเช้า เช็คจำนวนคน
เก็บเต็นท์และสัมภาระ ให้เรียบร้อย (สาธิการเก็บเต็นท์)
และนำไปให้ลูกหาบ ลงทะเบียนขนลง

เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. เดินทางลงเขา ภาระกิจเก็บขยะคืนความสะอาดให้ธรรมชาติ
ระหว่างทางพักรับประทานอาหารกลางวัน เล่นน้ำตกภูสอยดาวด้านล่างอาบน้ำ
และรับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อย

เวลา ๑๕.๐๐ น.- ๐๐.๓๐ น. ออกเดินทาง เดินทางกลับถึง กทม.อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)


 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com/

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ fanpage

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

 

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 850