ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

ในภาพอาจจะมี 26 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค่ายฯ ๑ วัน ๑ คืน) (ออกเดินทางคืนวันศกุร์ที่ ๒๗ มกราคม เวลา ๒๐.๐๐ น. )

[ สถานที่ ]
๑. อุทยานแห่งชาติ ชายหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ นอนเต็นท์ ๑ คืน

๒.พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ-วัดทางสาย หรือวัดเขาธงชัย (วัดประจำรัชกาลที่ ๙) ถวายไม้กวาดทางมะพร้าว และรณรงค์เก็บขยะ

กิจกรรมค่ายระยะสั้น ๑ วัน ๑ คืน 

ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในค่ายอาสาล้วนมีความหมายที่ดี ในกาเริ่มต้นสร้างการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
รับรู้ มองเห็น ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วกลับมาปรับปรุงแก้ไขที่ ตัวของเราเอง
การออกมาเก็บขยะนั้น เราทำ เพื่อขัดเกลาตัวเราเอง ลดตัวตน ขจัดอาสวะภายใน.. (ขยะหนึ่งกองใหญ่ที่เกาะแน่นในจิตใจ)
เปลี่ยนวันหยุดที่แสนธรรมดา ให้เป็นการเดินทางที่อบอุ่นด้วยมิตรภาพและ…น้ำทะเลกันเถอะ


 

[ ความตั้งใจ ]

๑.ปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัยให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๒. เก็บขยะข้างกำแพงวัด ในที่ลับตาคน ตั้งใจทำความดีแบบผู้ปิดทองหลังพระ
๓. รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและธรรมชาติ พร้อมร่วมคิดแนวทางการแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเราก่อน
๔.ชวนปรับทัศนคติใหม่ในรูปแบบสังคมจิตอาสา เน้นการให้ความร่วมมือในการกระบวนการกลุ่มและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
๕.สร้างพื้นที่แห่งการรับฟัง เรียนรู้เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น


 

รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ท่าน  เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ

(เพื่อความพร้อมเพียงเป็นหมู่คณะรับเฉพาะผู้ที่เดินทางพร้อมรถบัสเท่านั้น)
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๗๐๐ บาท ( 700 )

[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ]
๑.เหมารถบัสปรับอากาศ ไป – กลับ
๒.ค่าธรมเนียมเข้าอุทยานฯ
๓.ค่าเช่าเต็นท์นอน ๑ คืน (หลังละ 2 คน)
๓.อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๔. ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

เพิ่มเติมในส่วนที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบตัวเอง
๑.นำเครื่องนอน หมอนผ้าห่มมาเอง  (ผ้าห่มบนรถมีให้ แต่ถ้าชอบใช้ของส่วนตัวแนะนำให้พกติดตัวมา) (ไปถึงอุทยานตี ๒ จะได้พร่้อมนอนเลย)
๒.อาหารน้ำดื่มทุกมื้อ ร้านค้าของอุทยานฯมีอาหารตามสั่งราคาประหยัด 40 -50 บาท


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ] 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4EaT3d5xXwPATM2XyV11LVX-jgtHuI08XBa-ets65m51Lag/viewform


[ กำหนดการ ]

คืนวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา 18.30 น. – 20.00 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา 20.00 น. – 02.00 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติ ชายหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา 1.30 น. – 02. 30 น.  กางเต็ทท์นอนริมชายหาด เป็นจุดกางเต็นท์หน้าอุทยานฯ เจ้าหน้าที่จะกางไว้ให้แล้วนอนหลังละ 2-3 คนตามเหมาะสม (นำเครื่องนอน หมอนผ้าห่มมาเอง ไปถึงอุทยานตี ๒ จะได้พร่้อมเข้านอนเลย)

เวลา 05.30 – 06.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว ชมวิวทะเลดูพระอาทิตย์ขึ้น
เวลา 06.30 – 07.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์ กายบริหารและวิ่งออกกำลังกาย

เวลา 07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า ( ร้านค้าสวัดิการ รับผิดชอบตัวเอง )
เวลา 08.00 – 09.00 น. ประชุมแบ่งกลุ่ม และทำกิจกรรมรมชายหาด และเล่นน้ำตามอัธยาศัย

เวลา 09.00 น. – 10.30 น. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย (จะใช้ห้องน้ำอุทยานฯ อยู่บริเวณด้านหลังที่พัก)

เวลา 09.00 น. – 12.30 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ-วัดทางสาย หรือวัดเขาธงชัย
(วัดประจำรัชกาลที่ ๙) ถวายไม้กวาดทางมะพร้าว และรณรงค์เก็บขยะ
เวลา 12.30 น. – 14.00 น. พักทานอาหารกลางวันที่วัด รับผิดชอบตัวเองและ พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 14.00 น. – 14.30 น.ล้อมวงใต้ร่วมเงาธรรมชาติ พูดคุยรับฟัง สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน
เวลา 14.30 น. – 22.00 น. เดินทางกลับถึง กทม.อย่างปลอดภัย

(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)


รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ-วัดทางสาย หรือวัดเขาธงชัย (วัดประจำรัชกาลที่ ๙)
เป็นพุทธสถานที่เราจะไปทำความดีถวายไม้กวาดทางมะพร้าว และรณรงค์เก็บขยะ

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

พื้นที่ตรงนี้สร้างขึ้นเพื่อ..การเรียนรู้โลกภายนอก..ตระหนักรู้โลกภายในเท่านั้น..
มิใช่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือ ดี เด่น ดังอะไร ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]
คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com