ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร สร้างบ้านปลา ศึกษาม้าน้ำ รุ่น ๖
โครงการ อาสาพัฒนาชุมชนและทรัพยากรทางทะเล
วันที่เสาร์ที่ ๓๑ มี.ค. – วันอาทิตย์ที่ ๑ เม.ย พ.ศ. ๒๕๖๑  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ ๓๐ มี.ค. )
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
[ สถานที่ ]
๑.หมู่บ้านชาวประมงท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร
๒.พัก บ้านลุงน้อยโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่
๓.ชายหาดลกกำ ,เกาะมัดหวาย ( ดำน้ำดูประการัง )
๔.จุดชมวิวเขาถ่าน


[ ความตั้งใจ ]
๑.ทำกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ต่อไป
๑.๒ ซั้งเชือก (ทำบ้านปลาหรือที่อยู่อาศัยของปลา / แนวประการังเทียม) มอบให้ชุมชนกลุ่มประมงท้องถิ่น
๒.ดำน้ำsnorkeling ศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ใต้ทะเล
๓.สร้างพื้นที่สังคมจิตอาสา (เปิดโลกจิตอาสา) เพื่อการเรียนรู้ในความเข้าใจตนเองและผู้อื่น (มาช่วยเขาเพื่อให้ความดีที่เกิดขึ้นย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเรา )
๔.ทำความดีตามรอยธรรมราชา ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย น้อมถวายเป็นพระราชกุศล


ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๐๐๐ ( 1,000 บาท )
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ
[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ]
๑.เหมารถบัสปรับอากาศ ไป – กลับ
๒.ค่าอุปกรณ์และวัสดุในการทำกิจกรรม
๓.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

[ ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ชำระเพิ่มก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วัน]
กลุ่มที่ ๑ ทีมค่ายอนุรักษ์ สร้างบ้านปลา รับ 35 คน
๑.ค่าเหมาเรือ ดำน้ำดูประการัง สร้างบ้านปลา ลำละ 3000 บาท / 10 คนหารกัน = 300 บาท/คน
๒.ค่าที่พักโฮมสเตย์และอาหารทะเล ๔ มื้อ = 900  (ในส่วนค่าที่พัก 900 บาทนี้ จะไปสมทบทุนและสนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ด้วย )
**** รวม 1200 บาท/คน จ่าย 7 วันก่อนเดินทาง ***

กลุ่ม ๒ ทีม SCUBA (นักดำน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ ) รับ 15 คน
๑.ค่าเรือ ลำละ 3000 บาท หารเฉลี่ยนนั่งได้ 5 คน = 600 บาท/คน
๒.ค่าที่พักโฮมสเตย์และอาหาร ๔ มื้อ = 900  (ในส่วนค่าที่พัก 900 บาทนี้ จะไปสมทบทุนและสนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ด้วย )
๓.ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำสคูบ้า 500 บาท/วัน ประกอบไปด้วย ชุด BCD ,Regulator ,ถังอากาศ หน้ากากดำน้ำ
เข็มขัดตะกั่ว ฟิน   (ดำน้ำ 2วัน ) =1,000 บาท/คน
(วันแรก ปรับพื้นฐาน ทดสอบสกิล วันที่สองปฏิบัติภาระกิจทางทะเล )
*** รวม 2500 บาท จ่าย 7 วันก่อนเดินทาง ***
เงื่อนไขการรับสมัครในกลุ่ม ๒ ทีม SCUBA 
๑. มีใบอนุญาติดำน้ำ ระดับone star (open Water Diver) ขึ้นไป
๒.ผ่านหลักสูตรอบรม การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน


Image result for ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIVvhI7pz2tnKxku2zM4LZFaxWri80gY9c7e8fZs3LLYGdPg/viewform?usp=send_form
หมายเหตุ หรือส่งข้อมูลการสมัคร มาที่ arsa.aree@gmail.com (ชื่อกิจกรรม กลุ่มที่ลง ชื่อผู้สมัคร เบอร์โทร)

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, ภูเขา, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง


Image result for กำหนดการ icon

[ กำหนดการ ] ของกลุ่ม ๑ ค่ายอนุรักษ์สร้างบ้านปลา
ในส่วน กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๒ ทีม SCUBA (นักดำน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ ) จะวางแผน ตามจำนวนคนและภาระกิจ ร่วมกันอีกที

คืนวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา 19.30 น. – 20.30 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา 20.30 น. รถบัสออกจากจุดที่ ๑ ปตท.สนามเป้า
เวลา 21.00 น.จุดขึ้นรถที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซีพระราม ๒ (ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัล ) จะมีทีมงานลงไปเรียกขึ้นรถให้รอที่ป้ายรถเมล์เท่านั้น หากรถบัสมาล่าช้าเนื่องจากรถติดให้รอก่อนนะครับ

(โปรดรักษาเวลา หากมาสายตกรถเพื่อส่วนรวม)
** ระหว่างเดินทางจะมีกิจกรรมบนรถบัส เตรียมพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อสัมพันธ์ที่ดีของชาวค่าย **

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ช่วงเช้า  ตั้งแต่เวลา 04.00 น. – 14. 00 น.
๑. พักรถ ทำภาระกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดลงทะเลให้เรียบร้อย
๒. เข้าที่พัก โฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ (เป็นที่พักบ้านอยู่ในทะเล) รับประทานอาหารเช้า
๓. กิจกรรมวันแรกพบ กับคุณ วัชรินทร์ (ชาวบ้านหัวใจอนุรักษ์) เจ้าของพื้นที่ให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ เรื่องราวของการพื้นที่อนุรักษ์ (สร้างบ้านปลา)
๔. ภาระกิจสร้างบ้านปลาในทะเลชุมพร สวมชูชีพให้พร้อม แบ่งทีมลงเรือ
๕. ล่องเรือชมหมู่เกาะ ดำน้ำชมม้าน้ำ หมู่ปลา และปะการัง ก่อนเข้าที่พัก

๖. เวลา 12.00 น. – 13.00 น. เดินทางกลับที่พัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ให้รับประทานอาหารก่อน
ที่จะแยกย้ายกันไปอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 13.00 น. – 14.30 น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว

ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.30 น. – 19.30 น.
๑.ปั้นอีเอ็มบอล ไว้โยนใส่บริเวณบ้านปลา สร้างแหล่งอาหารและฟื้นฟูระบบนิเวศน์
๒. นอนเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเดินเล่น สะพานปลา,ท่าเทียบเรือ ดูพระอาทิตย์ตกดิน
๓.พายเรือพายัค ,เล่นน้ำริมชายหาด

เวลา 18.00 น. – 19.30 น. อาบน้ำทำภาระกิจสว่นตัวให้เรียบร้อย

ช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 19.30 น. – 21.30 น.
๑.รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
๒. ฟังบรรยายจาก คุณพี่วัชรินทร์ (ชาวบ้านหัวใจอนุรักษ์) ในหัวข้ออนุรักษ์อย่างไรให้ยั่งยืน ทั้งคน สัตว์ทะเล และระบบนิเวศน์
๓.สรุปกิจกรรมพูดคุยเรียนรู้ร่วมกัน
เวลา 21.30 น.เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย
(หากยังไม่นอน จะทำกิจกรรมย่างปลาหมึกสดๆจากทะเลกินกัน หารเฉลี่ยคนละ 20- 30 บาท )

วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา 05.00 น. – 06.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 06.00 น. – 06.30 น. นัดพบบริเวณรูปปั้นม้าน้ำ สะพานปลา เพื่อทำกิจกรรมกายบริหาร
เวลา 06.30 น. – 07.30 น.ออกเดินทางไปชมวิว ณ จุดชมวิวเขาถ่านและศาลกรมหลวงชุมพร
เวลา 07.30 น. – 08.30 น. พักผ่อนหย่อนใจที่ วิวสวยๆน้ำทะเลและทิวเขา ของหาดทรายรี ดีต่อใจ
เวลา 08.30 น. -09.30 น. กลับที่พักรับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.30 น. – 12.30 น. ซั้งเชือก (ทำบ้านปลาหรือที่อยู่อาศัยของปลา / แนวประการังเทียม) มอบให้ชุมชนกลุ่มประมงท้องถิ่น
เวลา 12.30 น. – เวลา 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น. – เวลา 16.30 น. ทำซั้งเชือก ต่อให้เสร็จ และ สรุปกิจกรรมร่วมกัน

เวลา 16.30 น.- 03.00 น. เดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย ระหว่างจะพักรับประทานอาหารกลางวันและมื้อเย็น ตามจุดพักรถ

(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังว่ายน้ำ, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี อาหารรูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เว็บไซต์ http://www.อาสาสมัคร.com

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ] 

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ใบสมัคร 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIVvhI7pz2tnKxku2zM4LZFaxWri80gY9c7e8fZs3LLYGdPg/viewform

แฟนเพจ https://www.facebook.com/pg/volunteer.arsa.aree/

 

ค่าใช้จ่าย : 1000